Beroerte en homeopathie van Zemi, Oldenzaal

Beroerte en homeopathie, wat is er mogelijk.

Beroerte: Jaarlijks wordt in Europa op de tweede dinsdag in mei de Dag van de Beroerte georganiseerd. In negentien Europese landen vinden activiteiten plaats om aandacht te vragen voor een beroerte (CVA).

Beroerte.

CVA (Cerebro Vasculair Accident), herseninfarct, hersenbloeding of beroerte zijn verschillende namen voor dezelfde aandoening. Het Engelse woord voor CVA, herseninfarct of beroerte is ‘Stroke’. Hoe we het ook noemen, we hebben in ál die gevallen te maken met een acuut zuurstoftekort in de hersenen. Aangezien hersenen direct afsterven bij gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen, hebben we in bovengenoemde situatie te maken met een ernstige tot zeer ernstige aandoening afhankelijk van waar de CVA of beroerte zich voor doet en hoe groot dit herseninfarct is.

Oorzaken kunnen zijn:

 • Een embolie – daarbij is een bloedprop van een ander deel van de slagaderlijke circulatie losgeschoten en vast komen te zitten in een slagader. Dit kan in de hersenen zelf zijn, maar ook in een ader die bloed naar de hersenen brengt. Als zo’n bloedprop het bloedvat afsluit ontstaat een infarct. Stolsels kunnen losschieten vanwege aderverkalking in de halsslagaderen, vanuit het hart door atriumfibrilleren of door afwijkingen van het hart zoals klepgebreken (bron Wikipedia).
 • Artherosclerose – daarbij is aderverkalking de boosdoener. Vetten hebben zich dan aan de binnenkant van de vaatwanden vastgezet en hiervan kan een stukje afbreken. Als dit stukje dan in een bloedvat in de hersenen het bloedvat blokkeert, treedt een infarct op.

Risico factoren zijn:

De diagnose kan gesteld worden door:

CT scan.
Om een hersenbloeding of CVA uit te sluiten

MRI
Wanneer een CT scan niet voldoende uitslag geeft

Bloedonderzoek

 • Altijd Bloeddruk meten
 • Altijd ECG Hartfilmpje Duplex i.v.m. stenosen
 • Echo van de halsvaten i.v.m. vernauwingen in dat gebied
 • Of een combinatie van bovengenoemde methodieken. Om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen

De gevolgen van een herseninfarct, CVA of beroerte:

 • Beschadiging van hersenweefsel
 • Verlamming (vaak halfzijdig)
 • Gevoelsstoornissen
 • Gezichtsvelduitval
 • Slikstoornissen
 • Afasie
 • Invaliditeit
 • Biografische c.q. emotionele gevolgen zoals gevolgen in werk/woonsituatie
 • Vergeetachtigheid
 • Depressiviteit
 • Gedragsveranderingen
 • Overlijden in het eerste jaar na een beroerte (één derde van de patiënten)
 • Een nieuwe beroerte (10% van de patiënten in de loop van het 1e jaar)

Het summier geschetste bovengenoemd beeld geeft een indruk van de impact van een CVA, beroerte of herseninfarct. Naast schrik, zorg, angst en onzekerheid geven de fysieke gevolgen meestal blijvende schade. Gevolgen dus voor de patiënt, maar zeker ook voor zijn of haar partner, gezin en de naaste familie. Gevolgen voor de leef- en werkomstandigheden van de patiënt, z’n sociale leven, maar ook het verschil tussen valide en invalide zijn….

De homeopathische behandeling

Homeopathie en de behandeling van een CVA, herseninfarct of een beroerte, wat kunnen wij doen?

 • Preventie bieden
 • erfelijke belasting
 • constitutionele behandeling
 • Behandelen in de acute fase
 • Voorkomen van schade op fysiek, mentaal of emotioneel gebied
 • Behandelen wanneer er in het verleden een infarct heeft plaatsgevonden
 • De gevolgen hiervan zoveel mogelijk alsnog behandelen
 • Nabehandelen

Preventie bieden: In een homeopathisch consult stellen we, naast dat de patiënt vertelt met welke klachten hij of zij komt, zelf ook veel vragen aan de patiënt. Eén van de vragen is bijvoorbeeld: ‘welke ziektes en/of klachten komen er in de familie voor?’ Wanneer de patiënt daar antwoord op geeft, herkent de homeopaat al de z.g. familiaire tendensen. Op deze tendensen schrijft de homeopaat voor, zodat de kraan als het ware, aan het begin van het ontstaan van alle klachten dichtgedraaid wordt. Als de patiënt vertelt dat veel van zijn familieleden aan CVA’s, beroertes of herseninfarcten zijn overleden, dat er veel TIA’s of hart- en vaarziekten in de familie voorkomen, dan wachten we niet totdat deze patiënt misschien ook een beroerte gaat ontwikkelen…

Nee, we ondernemen direct actie door de hiervoor geïndiceerde homeopathische middelen voor te schrijven, zodat de patiënt geen hart- en vaatziekten of CVA’s gaat ontwikkelen. Echter… homeopathie is geen toveren. Was dat maar zo! Om een en ander uit te sluiten heeft de homeopaat ook de tijd nodig om daadwerkelijk die kraan dicht te draaien. De verantwoordelijkheid van de patiënt is dus; weten dat, wanneer je een forse erfelijke belasting hebt mee gekregen, je het beste zo vroeg mogelijk onder behandeling kunt gaan, zodat de homeopaat ook de káns krijgt om preventief orde op de ‘erfelijke zaken’ kan stellen!

Heeft de patiënt last van een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol etc. dan zal ook hier de homeopaat op voorschrijven zodat het lichaam zelf, middels het zelfgenezende vermogen dat elk mens bezit de balans weer gaat herstellen. Daarnaast en dat is vaak een aansluitende stap, tijdens de behandeling van de erfelijke belasting moet de constitutie van de patiënt ook behandeld worden. Dit gebeurt uitsluitend en alleen met minerale middelen (ons lichaam bestaat alleen maar uit mineralen en water). Minerale middelen hebben de kwaliteit om de lichamelijk zwakten, al dan niet doorgegeven vanuit het voorgeslacht, weer te herstellen. In deze combinatie, samen met de factor tijd, kan de homeopaat prima preventief behandelen. Een overweging waard…

Behandelen in de acute fase
Het allerbelangrijkste vanaf het moment dat de patiënt een CVA, beroerte of herseninfarct krijgt is, de patiënt gelijk behandelen met een plantaardig homeopathisch middel om het trauma te herstellen, want voor de bloedvaten en de hersenen wordt een bloeding als trauma ervaren.

Stelt u zich eens het volgende voor: we staan bij een grote vijver. Eén van ons gooit een steen in het midden van de vijver. De steen maakt dat er kringen in het water ontstaan die langzaam maar zeker, uiteindelijk heen en weer tegen de oevers aanklotsen om daar na verloop van tijd tot stilstand te komen. Het herseninfarct, de beroerte of CVA kunnen we vergelijken met de steen die in het water gegooid wordt. Dat is het trauma. Op dat moment zijn er nog geen gevolgen, alleen maar het acute beeld of de steen. De dagen na een CVA of beroerte maken de gevolgen pas zichtbaar. In hoeverre is er schade toegebracht? Wanneer de uiteindelijke balans opgemaakt kan worden of wel de totale omvang van de beroerte in kaart is gebracht hebben we het over de gevolgen, de schade en de mogelijke invaliditeit. Op het moment dat we, wanneer de steen in het water terecht komt gelijk een middel geven krijgt het ‘water’ geen kans om de kringen te ontwikkelen, laat staan tot aan de oevers uit te kristalliseren. Vraag uw homeopaat naar de mogelijkheden.

Behandelen wanneer er in het verleden een infarct heeft plaatsgevonden en de gevolgen hiervan zoveel mogelijk alsnog behandelen. De gevolgen van een beroerte, soms van jaren terug zijn altijd nog te behandelen. We hebben er in onze praktijken veel goede resultaten van gezien en het is zeker de moeite waard om dit te proberen. Daarnaast behoort de zorg om in een zo goed mogelijke conditie te blijven zeker tot de mogelijkheden.

Nabehandelen
Dat het langer of korter geleden is dat u een beroerte, CVA of herseninfarct heeft gehad kan de reden zijn waarom u onder behandeling komt. De homeopaat brengt uw probleem in kaart en schrijft voor op de actuele klachten en de mogelijke erfelijke tendens. U herstelt daarmee datgene dat hersteld kan worden. Als er al langere tijd flinke weefsel schade is opgetreden kan de homeopathie dat wat stuk is, niet meer herstellen of genezen. In alle gevallen, zal uw zelfgenezend vermogen herstellen wat mogelijk is. Wanneer de balans hersteld is, voltooid een mineraal middel het gehele genezingsproces. Is het kort geleden dat u een CVA heeft gehad, dan is herstel ook op redelijk korte termijn. Is het langer geleden dat u een CVA heeft gehad, dan zal herstel meer tijd vragen. In alle gevallen de moeite waard om te onderzoeken wat mogelijk is om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te maken.

Wij kunnen er alleen maar voor u zijn. Aan u de keus!

 

Signalen voorafgaand aan een beroerte:
 • Korte uitvalsverschijnselen van de hersenen
 • Dubbelzien
 • Blindheid aan één van beide ogen
 • Wartaal
 • Evenwichtsproblemen, duizeligheid
 • Afhangende mondhoek en/of scheef gezicht
  (bron: Wikipedia)

Dit kan een korte periode duren. We noemen dit ook wel een TIA. Een TIA kan vooraf gaan aan een beroerte, herseninfarct of CVA.

 

De FAST-Test

F – Face: vraag aan de patiënt of deze wil lachen. Wanneer de mond scheef is kan dit op een beroerte duiden.

A – Arm: vraag aan de patiënt of deze beide armen op wil tillen en naar voren wil uitsteken. Als een arm wegzakt of rondzwalkt kan dit duiden op een beroerte.

S – Speech: vraag de patiënt iets waarop hij of zij antwoord moet geven. Onvolkomenheden hierin, anders dan in de minuten daarvoor, kunnen duiden op een beroerte.

T – Tijd: Probeer zo snel mogelijk hulp te regelen, huisarts of 112!

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

Bron: klik

Chat openen
1
Vragen?
Scan de code
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?