Kanker: de richtlijnen voor homeopathie.

Kanker wordt in Frankrijk vaak homeopatisch ondersteund. Er waren voor zorgprofessionals echter nog geen ondersteunende richtlijnen ontwikkeld hiervoor. De International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology heeft onlangs aanbevelingen ontwikkeld voor medici die patiënten met kanker ondersteunen met homeopathie, naast en als aanvulling op de gangbare antikankerbehandeling. Het is een voorschrijfinstrument dat rekening houdt met de principes van de homeopathie waaronder het gelijksoortigheidsprincipe, individualisatie en dynamiseren of potentiëren van hoge verdunningen.

De richtlijnen werden opgesteld met behulp van de beleidsontwikkelmethode zoals die wordt toegepast door de Franse Gezondheidsraad. Zeven stuurgroepen bestudeerden verschillende aspecten waaronder chirurgie, chemotherapie, targeted therapie, bestraling, hormoontherapie en het nazorgtraject. De bevindingen van deze stuurgroepen werden gepresenteerd aan 50 apothekers, oncologen en chirurgen gespecialiseerd in homeopathische ondersteunde zorg. Na discussie werden behandelpunten aangenomen, aangepast of afgewezen. Vervolgens is een consensusdocument ontwikkeld, als leidraad voor ondersteunende homeopathisch zorg bij de behandeling van kanker. Het document is een antwoord op de wens de behandelpraktijk in ondersteunende zorg rondom kanker te verbeteren.

Homeopathie kan veilig ingezet worden naast reguliere therapie toegepast in de behandeling van kanker omdat het geen bijwerkingen geeft en er geen interactie is met medicatie. Het is de eerste keer dat dergelijke richtlijnen voor homeopathische zorg zijn opgesteld. De stuurgroep geeft aan dat deze werkmethode voor meerdere gebieden van homeopathische zorg van betekenis zou kunnen zijn.

Meer informatie treft u op www.shisso-info.com of door contact met mij op te nemen (contact gegevens). Uiteraard kan u ook meteen een afspraak inplannen in mijn praktijk middels de online agenda (agenda). Indien u moeite heeft om bij mijn praktijk te komen kan ik op verzoek het consult bij u thuis afnemen. Echter dient u hiervoor wel in de omgeving van Oldenzaal te wonen. Woont u verder weg dan is behoord een Skype consult ook tot de mogelijkheden.

Bron: klik

Burn-out: Sterker na een burn-out, het kán

Wanneer je een burn-out hebt gehad, houd je daar een bepaalde kwetsbaarheid aan over. Dat is de algemeen heersende de opvatting, maar klopt die eigenlijk wel? Onderzoek heeft uitgewezen dat je na een burn-out volledig kunt herstellen. Je kunt er zelfs sterker uitkomen. Dit fenomeen, dat in de wetenschap Post Traumatische Groei (PTG) wordt genoemd, ontstaat wanneer je een moeilijke periode kunt aanwenden voor persoonlijke ontwikkeling.

Post Traumatische Groei

Er is veel onderzoek gedaan naar PTG bij allerlei soorten trauma’s en ziektes. Een Nederlands onderzoeksteam deed als eerste onderzoek naar het effect van PTG bij mensen die een burn-out hebben gehad. De onderzoekers vergeleken mensen die na een burn-out volledig herstelden met mensen die restklachten overhielden. De verrassende conclusie was dat mensen die Post Traumatische Groei weten te realiseren niet met restklachten uit hun burn-out hoeven te komen.

Overbelast door werk

Het meemaken van een burn-out kan je leven behoorlijk op zijn kop zetten. Het wordt gekenmerkt door extreme fysieke en emotionele uitputting en is meestal werkgerelateerd. Hoewel niet precies bekend is hoeveel mensen in Nederland aan een burn-out lijden, geven steeds meer mensen aan dat ze zich overbelast voelen door het werk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertonen één op de zes werkenden tekenen van een burn-out.

Ieder mens is anders

Een burn-out uit zich bij ieder mens op een andere manier. Hoewel uitputting de grootste gemene deler is, heeft de één last van slaapproblemen en hoofdpijn en de ander van hartkloppingen of erectiestoornissen. Ook huilbuien en paniekaanvallen kunnen voorkomen. Door de enorme vermoeidheid lukt het meestal niet meer om je emoties te reguleren.

Homeopathie kan helpen

Homeopathie is bij uitstek geschikt voor de behandeling van een burn-out. Juist omdat de symptomen bij ieder mens verschillen kan een homeopaat zoeken naar een middel dat past bij de specifieke klachten van een individu. Zowel lichamelijke als psychische klachten zijn te gebruiken als ingang voor de zoektocht naar dit individueel passende middel.

Verschillende stadia

Homeopathie kan in verschillende stadia van een zeer waardevol zijn. Het ontstaan van is in de meeste gevallen een sluipend proces. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter! De homeopathische behandeling van vage klachten in het voorstadium kan een burn-out helpen voorkomen. Wanneer je midden in een burn-out zit, kan een goed homeopathisch middel het zelfgenezend vermogen activeren en zo de weg naar herstel vrijmaken. Ook het proces van Post Traumatische Groei kan heel goed met homeopathische middelen ondersteund worden.

Wil je meer weten? Neem dan eens contact met mij op (contactpagina).

Bron bericht: klik

Nervositeit, klachten verhelpen met homeopathie

Bij iemand die nerveus is zijn alle zintuigen overmatig alert, waardoor iedere prikkeling een reactie veroorzaakt die groter is dan in andere omstandigheden te verwachten zou zijn. Vaak wordt er een kriebelig gevoel in de buik ervaren. De oorzaak is vaak dat men iets verwacht en daar op moet wachten. De tijd tussen dat wat men verwacht en het moment waarop men daar op gaat wachten is de tijd waarin je nervositeit of zenuwachtigheid ervaart. Sommigen ervaren dit als gezonde spanning, anderen als een naar gevoel.

Homeopathie en nervositeit

Als homeopaat heb ik al vele mensen mogen helpen met klachten t.g.v. nervositeit. Meestal tot grote tevredenheid. Mocht u nu ook homeopatische hulp zoeken bij nerneuze klachten dan kunt u een afspraak maken in mijn praktijk. U vind mijn contact gegevens hier (contact) of mijn online agenda hier (online agenda).

Klachten en symptomen

Nervositeit kan vele klachten tot gevolg hebben. Lichamelijke klachten zijn een snelle pols, hoofdpijn, duizelingen, gebrek aan eetlust, maagklachten, spierpijn en rugklachten. Geestelijke klachten kunnen concentratieverlies en een slechte nachtrust veroorzaken. Al deze spanningsklachten zijn in feite waarschuwingen. Wie deze signalen negeert, en niet op zoek gaat naar de oorzaak, kan last krijgen van ernstiger verschijnselen, zoals overspannenheid of hyperventilatie.

Oorzaken

Nervositeit kan veel verschillende oorzaken hebben. Hoofdoorzaken van nervositeit zijn: het te druk hebben, het opkroppen van gevoelens en een gebrek aan zelfvertrouwen. Ook problemen in relaties of op het werk kunnen spanningen veroorzaken. Niet alle spanningen zijn te vermijden. Tragische gebeurtenissen, zoals het overlijden van een naaste, kunnen zeer diep ingrijpen op het gevoelsleven. In de meeste gevallen komt de geestelijke balans na enige tijd weer in evenwicht. Het karakter is zeer belangrijk bij het ontstaan van nervositeitsklachten. Wat voor de één nuttige en prestatieverhogende spanning is (bijvoorbeeld bij examens), kan voor de ander een groot probleem vormen.

Ook kinderen kunnen last hebben van spanningen. Al lijkt voor volwassenen de oorzaak veelal volstrekt onbelangrijk (bijvoorbeeld zoekgeraakt lievelingsspeelgoed), voor het kind is het dat niet. De uitdrukking ‘klein kind, klein verdriet’ is daarom onjuist. Spanningen bij kinderen dienen zonder meer serieus genomen te worden.

Bron: klik

Bijwerkingen van medicijnen: internationale bijwerkingen- week

Deze week is het de bijwerkingenweek, een jaarlijkse campagne door medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb. Doel van deze week is medicijngebruikers én zorgverleners bewust te maken van het belang van het melden van bijwerkingen, zeker als iemand meerdere medicijnen tegelijk gebruikt. Met deze meldingen ontstaat een completer beeld van de veiligheid van medicijnen (bron).

Bijna iedereen in Nederland gebruikt wel eens een medicijn. En zo’n 65% van de Nederlanders gebruikt wel eens een medicijn op recept. Ook het gebruik van meerdere medicijnen komt vaak voor: ruim een kwart van de mensen in ons land gebruikt meer dan 5 medicijnen tegelijk. Vaak zijn dit ouderen en patiënten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en suikerziekte. En het medicijngebruik onder de inwoners van Nederland neemt exponentieel toe. Vaak krijgt u medicijnen om de bijwerkingen van andere medicijnen te lijf te gaan. Op deze manier creëert Big Pharma een afzetmarkt die zijn weerga niet kent, zelfs niet in wapenhandel. De enige bedrijfstak die enige overeenkomsten bevat is de drugshandel. En des te meer verschillende middelen u gebruikt, hoe onvoorspelbaarder de werking wordt, en de mogelijke bijwerkingen.

Bijwerkingen en polyfarmacie

Bij polyfarmacie kan het ene medicijn de werking van het andere medicijn beïnvloeden. Zo kan een medicijn bijvoorbeeld sterker of minder sterk gaan werken.

Een voorbeeld hiervan is de combinatie van plaspillen met sommige pijnstillers, zoals ibuprofen of diclofenac (NSAID’s). Plaspillen zetten de nieren aan tot extra afvoer van vocht in het lichaam, terwijl ibuprofen en diclofenac de afvoer van vocht kunnen afremmen. Dit kan leiden tot extra bijwerkingen, zoals hartklachten.

Homeopathie kan helpen.

Wilt u nu uw bijwerkingen te lijf? Kijk dan eens of ik wat voor u kan doen. Er zijn veel studies te vinden die de werking van homeopathie bevestigen in een aantal ziektebeelden. Mogelijk kan ik bij u uw medicijngebruik of de bijwerkingen van het medicijn gebruik verminderen. Wilt u meer weten dan kan u via mijn online agenda (link) een consult of een informatiegesprek plannen.

Vermoeidheid bij borstkanker, homeopathie?

Vanochtend stond er een stuk in de Tubantia over de aanpak van de vermoeidheid bij vrouwen met borstkanker (link). Vaak worden dit soort nevenklachten voor lief genomen door mensen die lijden aan kanker. Immers de strijd tegen de kanker staat voorop. Alle prioriteiten worden, terecht, gelegd op de overlevingsstrijd.

Vermoeidheid bij borstkanker

Ondanks dat er nu aandacht in de media aan wordt besteed, en er bijna €750.000 euro voor wordt uitgetrokken, blijven de goedkopere alternatieven vaak buiten schot. In mijn praktijk heb ik bijvoorbeeld al een aantal patiënten met kanker mogen behandelen aan de neveneffecten van deze ziekten of aan de bijwerkingen van de behandeling.

Dit meestal tot tevredenheid van de patiënten. En deze behandelingen kosten een fractie van de prijs die de reguliere farmacie er vaak voor rekent.

Momenteel zijn er 800.000 Nederlanders die kanker hebben of hebben gehad. De verwachting is dat in 2030 een miljoen mensen met de aandoening te maken heeft of had. Specifiek voor borstkanker geldt: één op de zeven vrouwen krijgt het.

Onderzoek wijst uit dat liefst één op de vijf vrouwen langer dan tien jaar na de diagnose borstkanker nog steeds extreem moe is. Zodanig dat het invloed heeft op werken, relatie of sociale contacten. Er zijn diverse manieren om dat aan te pakken, maar de vraag is: welke methode zet je bij wie in?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neemt u dan eens contact met mij op (contact gegevens)

Ms, kan klassieke homeopathie u helpen?

In Nederland hebben zo’n 17.000 mensen MS. Over MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen valt. Hiervoor is veel onderzoek nodig, en om dit te bekostigen is er elke 3 week van november een collecteweek, georganiseerd door het nationale MS fonds, om geld op te halen voor onderzoek.

In mijn homeopathische praktijk behandel ik ook mensen met MS met homeopathische middelen. Dit gaat tot nu toe tot volle tevredenheid van de patiënten. Om een summier inzicht te geven in wat een behandeling inhoudt behandel ik kort een casus uit mijn praktijk.

In september 2016 meldde zich een jonge vrouw bij wie in maart 2016 de diagnose MS was gesteld. Dit gezin had inmiddels 1 kindje, maar het gezin was nog niet compleet. Zij zocht mijn hulp omdat ze geen reguliere medicatie wilde slikken en graag zwanger wilde worden.

Gedurende de periode september 2016 tot aug 2019 heb ik haar behandeld. In deze periode is ze 2 keer bevallen, en is de MS geen enkele keer opgevlamd. Tijdens de laatste MRI waren er geen actieve haarden te zien. Als behandeling heb ik een twee sporen beleid gekozen. Ik heb haar behandeld volgens de Banerji protocollen (link) en middels de methode volgens de ziekteclassificatie. Waarbij de gedachte was dat de middelen volgens de Banerji protocollen het klinische beeld volgen en de behandeling volgens de ziekteclassificatie de etiologie probeerden aan te pakken en de specifieke predispositie op lossen. Dit alles volgens de bekende homeopathische doctrines

Heeft dit uw nieuwsgierigheid getrokken, en wilt u graag meer informatie, dan kunt u kosteloos een informatiegesprek inplannen in mijn online agenda (link) of u plant meteen een intake consult in. Natuurlijk kunt u ook telefonisch, per Whats-app of per mail contact met mij opnemen (contact gegevens).

MS en homeopathie

In de homeopathie is er aandacht voor de totale mens. In de anamnese (het vraaggesprek) met de homeopaat komen alle aspecten van de persoon naar voren die uiteindelijk leiden naar het meest aangewezen homeopathisch middel, in de homeopathie volgens de ziekteclassificatie meer middelen welke in afwisseling genomen dienen worden. De patiënt met Multiple Sclerose zal tijdens het anamnesegesprek al zijn/haar ervaringen met de ziekte, mentaal emotioneel en lichamelijk, in het heden, maar ook voordat de diagnose MS is gesteld vertellen. Gebeurtenissen in de kindertijd kunnen aanwijzingen bevatten die verwijzen naar de oorzaak of oorzaken van het ontstaan van Multiple Sclerose.

In de homeopathische behandeling wordt dan ook rekening gehouden met de mogelijk aanwezige erfelijke belastingen, de leefomstandigheden van de patiënt, de aanwezige geneesmiddelenbelastingen en eventuele epidemische en/of virale besmettingen. Centraal staat het ondersteunen en verstevigen van de eigen constitutie van de patiënt. Het vaker voorkomen van MS in een familie komt tijdens dit gesprek naar voren omdat deze aanleg verwijst naar de hiertegen specifiek werkzame middelen die hiertegen gebruikt worden in de homeopathie.

De homeopathische behandeling zal de Multiple Sclerose patiënt ondersteunen helpen meer energie en een betere weerstand te krijgen om zo verdere schubs te voorkomen. De reeds aanwezige functiebeperkingen zullen hopelijk verbeteren. De verbetering van reeds aanwezige specifieke Multiple Sclerose symptomen gebeurt meestal niet op zeer korte termijn, afhankelijk van de manifestatie van de ziekte zullen er over een langere periode meerdere homeopathische middelen nodig zijn die de levenskracht en vitaliteit van de patiënt aanspreken om de symptomen van de ziekte geleidelijk meer en meer te elimineren.

De winter komt eraan. En dat betekent: verkoudheid.

Verkoudheid, het komt altijd op een lastig moment. Er zijn tal van praktische tips die helpen om de klachten te verminderen. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn om helemaal niet verkouden te worden. Binnen de homeopathische filosofie denken wij dat we middels onze middelen het immuunsysteem kunnen sterken. Kijk maar eens naar het bekende middel oscillococcinum, één van de meest bekende en meest geteste middelen in de homeopathie. Wilt u weten wat de homeopathie voor u kan betekenen? Maakt u dan eens een afspraak in mijn praktijk (online agenda).

Wat is verkoudheid eigenlijk?

“Verkoudheid is een virusinfectie. Je neusslijmvlies aan de binnenkant van de neus zwelt op. Dat geeft dat verstopte gevoel. Je kunt dan niet meer goed door je neus ademen. Je krijgt dan ook een loopneus. Er stroomt voortdurend waterig snot uit je neus.”

Verkoudheid in het kort

  • Haal je neus op, dat is beter dan snuiten.
  • Wil je toch snuiten, doe het dan zachtjes en neusgat voor neusgat.
  • Spoel of spray je neus met een zoutoplossing voor verlichting van de bijholtes zo vaak als je wilt.

Wat moet je doen om van die verstopte neus af te komen? Snuiten?

“In het begin heeft dat weinig zin. Het verstopte gevoel wordt veroorzaakt doordat je neusslijmvlies heel erg is opgezwollen. Als je veel druk zet op je neus door je neus af te sluiten en er met kracht lucht in te blazen, loop je kans dat je snot in de bijholtes en je middenoor perst. En dat verhoogt de kans op bacteriële infecties aan die holtes of een oorontsteking.”

“Je kunt je neus dus beter ophalen. Dat vinden veel mensen vies of niet netjes. Snuiten kan wel, maar doe het niet te hard. Sluit je neus niet volledig af, maar snuit eerst zachtjes je ene en dan je andere neusgat.”

Wat moet je dan in de tweede fase doen?

“Spoelen met een zoutoplossing of sprayen met een zoutwaterspray. Dat maakt het taaiere snot wat weker, waardoor je neus makkelijker op te halen valt en de gangetjes naar je holtes minder eenvoudig verstopt raken. Dat sprayen mag trouwens vaak, zelfs meerder keren per uur als je dat wilt.”

“Verder zit er niks anders op dan rustig af te wachten tot het overgaat. In principe ruimt ons lichaam het virus vanzelf op. Je hoeft er dus niet mee naar de dokter.

Bron: klik

Werkstress: het is de ‘Week van de werkstress’.

De kosten van werkverzuim door stress zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. In 2018 hadden zo’n 1,3 miljoen werknemers last van burn-outklachten. Dat melden TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag, op de eerste dag van de Week van de Werkstress.

Werkstress en homeopathie

Binnen de homeopathische praktijk zoeken veel patiënten hulp bij het oplossen van hun psychische problemen. Veel van die problemen zijn terug te voeren op werk gerelateerde stress. Ik heb goede ervaringen bij het ondersteunen met homeopathische middelen bij het herstel proces, maar ook, en niet onbelangrijk, in het afkaderen van de grenzen, zodat u niet weer terug valt in dezelfde patronen die u de stress gebracht hebben.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact met mij opnemen. Mijn contact gegevens vind u hier (www.zemi.nl/contact)

Nationale enquete arbeidsomstandigheden

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) werd gedaan onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar. 45 procent van de ondervraagden vindt aanvullende maatregelen op het werk nodig om de werkstress te verlagen. Ook zegt 35 procent van de respondenten dat werkverzuim te maken had met werkdruk of -stress.

Hoewel de percentages die uit de enquête komen vergelijkbaar zijn met cijfers uit 2018, zijn de kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim door werkstress wel verder opgelopen. Dat komt doordat meer mensen zich wegens stressklachten hebben ziek gemeld.

Werknemers verzuimden in 2018 elf miljoen dagen. Een jaar eerder waren dat er nog tien miljoen. In 2017 kostte dit in totaal 2,8 miljard euro voor werkgevers, wat per werknemer neerkomt op 8.100 euro.

Digitale bereikbaarheid van werknemers is een van de aspecten die leidt tot stressklachten. Bijna de helft van de mensen is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar. 28 procent van de ondervraagden ontvangt zoveel informatie dat ze het lastig kunnen verwerken.

Volgens TNO moet werkstress “integraal” worden aangepakt. Werknemers moeten er niet alleen voor staan, maar ook op de werkvloer, in organisaties en in de maatschappij moeten maatregelen worden genomen.

Bron: klik

Slaapproblemen bij pubers, homeopathie kan helpen.

Slaapproblemen bij pubers: slaapproblemen kunnen natuurlijk op alle leeftijden voorkomen, daarbij zijn vele verschillende oorzaken aanwijsbaar. In het geval van pubers zijn er natuurlijk legio oorzaken aan te wijzen.

Slaapproblemen bij pubers: oorzaken en gevolg.

Het is in deze tijd een enorm stressvol bestaan om puber te zijn. De maatschappij legt je steeds vroeger zijn druk op je. Denk daarbij aan de toenemende beoordelingen op objectief cijfermatige basis op school. Je bijbaan die je nodig hebt om alle sociaal noodzakelijke technologie te bezitten. De sociale last van altijd en overal maar bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Elke minuut van de dag moet je online zijn om maar niks te hoeven missen. De sociale druk om op alle sociale media maar bewijs te laten zien hoe leuk je leven is, hoe groot je sociale kring wel niet is. En dit is niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en zelfs ’s nachts worden je hersenen geteisterd door allerhande externe prikkels.

Even uit staan is er niet meer bij. Je staat elke dag van de week 24 uur per dag aan, altijd waakzaam, reagerend op elke piep of trilling.

Geen wonder dat je ’s nachts niet meer tot je noodzakelijke rust komt. En dat slaapproblemen bij pubers hand over hand toenemen

Opbouw en afbraak.

Je lichaam heeft de nacht nodig om de schade van overdag te herstellen. Als je wakker bent tap je uit de energiebronnen van je lichaam om alle lichaamsfuncties aan te sturen. Als je slaapt heeft je lichaam die rust nodig om alles weer op te bouwen wat je overdag hebt beschadigd en hebt uitgeput. Ook moeten alle prikkels in je hersenen verwerkt worden. Wat is belangrijk om te verplaatst te worden van korte termijn naar je lange termijn geheugen, en wat kan weg gegooid worden. De reinigingsdienst van je lichaam doet een ronde door je lichaam om zoveel mogelijk verontreiniging om te ruimen. Kortom je slaap is een essentieel onderdeel van je functioneren overdag.

En naarmate je meer verbruikt overdag (zoals de pubers uit deze tijd) heb je eigenlijk meer slaap, dan wel kwalitatief goede slaap nodig. En laat het daar nu net aan schorten in de hedendaagse puber. Ook een kwalitatief slechte slaap draagt bij bij aan de klachten rondom slaapproblemen bij pubers.

Herkenbare problemen?

Herken je dit in jezelf, of in je puberzoon/dochter. Maak dan eens een afspraak in mijn praktijk (online agenda)! Uit onderzoek (bron) blijkt namelijk dat homeopathische middelen een effect kunnen hebben op je slaappatronen.

De pil: Bijwerkingen van die weinig aandacht krijgen.

Berichtten over redelijk onbekende bijwerkingen van de pil sijpelen de laatste tijd steeds meer door op online nieuwsplatformen. Helaas staan ze vaak niet op een prominente plek, waardoor er  weinig aandacht genereerd wordt voor die bijwerkingen.

Door alle voordelen die de pil, sinds die midden jaren zestig beschikbaar is geworden in Nederland, steken veel artsen en gebruikers de kop in het zand voor wat betreft vergaande invloeden van de pil op de vrouwelijke hormoonhuishouding.

Ergens is dat wel logisch. De pil heeft veel goeds gedaan voor de onafhankelijkheid van de vrouw. Tezamen met de opkomst van de pil is er veel veranderd ten aanzien van de maatschappelijke positie van de vrouw. Vrouwen hebben nu zelfbeschikking over hun eigen vruchtbaarheid. Maar we sluiten daarbij wel de ogen voor de psychologische effecten die de pil heeft.

Hoe werkt de pil.

De pil werkt doordat het laatste deel van de cyclus, het deel tussen ovulatie en menstruatie, continu is stand word gehouden. Dit doet het door een hoge hoeveelheid kunstmatige progesteron. En een hoge concentratie progesteron voorkomt dat er een eicel ontwikkeld. Dit wordt voorkomen door de receptoren voor progesteron in de hersenen bezet te houden. Maar dat betekent ook dat er een rem zit op de oestrogeenproductie, het hormoon wat in de eicel ontwikkeling belangrijk is.

En oestrogeen is een belangrijk hormoon voor vrouwen met invloed op hersenen en lichaam. Het maakt bijvoorbeeld dat een vrouw zich vrouwelijker voelt en geeft energie. De meeste soorten anticonceptiemiddelen bevatten een synthetische variant van oestrogeen, om de bijwerkingen op te vangen, maar in veel vrouwen heeft dit weinig effect.

Bijwerkingen van de pil.

Het risico op trombose is vrij algemeen bekend. Maar de effecten op onze hersenen worden bijna nooit benadrukt. Door de populariteit van de pil is er tot voor kort weinig onderzoek gedaan naar bijwerkingen van de pil. En wat er aan onderzoek is gedaan wordt meestal niet gepubliceerd in toonaangevende medische tijdschriften. Bang dat men is om verkeerd begrepen te worden, of als tegenstander van feminisme geduid te worden. Maar er is natuurlijk ook een ethische kant aan het verhaal, en die komt in gedrang als niet alle informatie vrijelijk beschikbaar is.

De pil heeft effect op de keuze van de partner.

Van oestrogeen is bekend dat het een invloed heeft op de partnerkeuze.  Onder invloed van oestrogeen hebben (de meeste) vrouwen een voorkeur voor mannelijke mannen. Dus mannen met brede schouders, vierkant kinnen en een breed voorhoofd. Maar uit onderzoek blijkt dat vrouwen onder invloed van het synthetische progesteron eerder kiezen voor mannen die meer zachtere trekken hebben. Dit in gevolg heeft dan weer  invloed op het aantal scheidingszaken. Want zodra een vrouw van de pil afgaat, blijkt de huidige partner toch minder aantrekkelijk en is er een verleiding naar de mannelijke mannen.

Ook het aantal mannelijke mannen heeft te lijden onder pilgebruik. Want de synthetische hormonen worden door de vrouwen middels de urine uitgescheiden en komen in ons oppervlakte water terecht. En een groot deel van ons drinkwater wordt gemaakt van oppervlakte water, waardoor er steeds meer vrouwelijke hormonen in ons drinkwater terecht komen.

Uiteraard heeft dit dan ook effect op de sperma kwaliteit. Deze kwaliteit is in de laatste 20 jaar met 60% gezakt.

Psychische klachten.

Pil gebruik wordt geassocieerd met een verhoogd risico op angststoornissen en depressie. En in de leeftijdsgroep van 15 tot 19 jaar is het zelfmoordpercentage 2 keer hoger in de groep meisjes die hormonale anticonceptie gebruiken.

Tevens blijken de concentratie stresshormonen onder pil gebruikers hetzelfde te zijn dan mensen die al jaren lijden aan chronische stress klachten.

Alternatieven

Als anticonceptiemiddel is de pil het meest betrouwbaar. Maar er zijn vele verschillende pil soorten op de markt. Dus wellicht is het goed om meerdere soorten te gebruiken om te onderzoeken onder welke pil de vrouw zich het beste voelt.

Maar een optie kan ook zijn om bijvoorbeeld te denken aan alternatieven als een koperspiraal of condooms.

De pil wordt ook steeds vaker voorgeschreven als comfort medicatie. Waarbij het doel is om klachten rondom de menstruatie te beperken, de cyclus te regelen of om acne problemen op te lossen. En daarbij wordt de leeftijd waarop het eerste voorschrift wordt uitgeschreven steeds lager.

Kansen voor homeopathie.

Als anticonceptiemiddel is homeopathie ongeschikt (alhoewel in ongewenste kinderloosheid er wel vaak homeopathische middelen worden voorgeschreven in homeopathie praktijken), maar voor klachten rondom de menstruatie of bij acne problemen kan er een rol weggelegd zijn voor homeopathische middelen.

In mijn praktijk heb ik op deze gebieden vele mensen, tot tevredenheid, mogen helpen.

Heeft U interesse? Dan kan via de online agenda een afspraak inboeken (link).

Wilt u meer informatie over het onderwerp “de Pil” dan kan u het Engelstalige boek : How the Pill Changes Everything: Your Brain on Birth Control bestellen, die vindt u onder andere via deze link (klik) .