Autisme: effect van Voeding en suppletie

Er zijn veel aanwijzingen dat kinderen en volwassenen met een stoornis in het autistische spectrum reageren op voeding. Enerzijds komen maag-en darmklachten verhoudingsgewijs meer voor bij mensen met autisme dan bij hun neurotypische leeftijdsgenoten. Dit wijst op een relatie tussen de gedragsverstoring en de spijsvertering. Anderzijds merken mensen met autisme (of hun ouders) veranderingen in gedrag op na inname van specifieke voedingsstoffen.

Enige tijd geleden is daarom onderzoek opgestart naar de relatie tussen voeding en autisme. Drie kennisinstituten in de natuurgeneeskunde, namelijk de Arizona State University, het Southwest College of Naturopathic Medicine en de University of California, (Mitochondrial and Metabolic Disease Center) bundelden hun onderzoekscapaciteit samen. Ze voerden een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit met een specifieke voeding- en suppletiebehandeling bij kinderen en volwassenen met een stoornis in het autistische spectrum. Vorig jaar publiceerden zij hun bevindingen in het vaktijdschrift Nutrients.

De deelnemers (n=67) in de leeftijd van 3 tot 58 jaar ontvingen een behandeling op basis van een vitamine- en mineralensupplement. In daaropvolgende fasen kregen zij ook andere behandelingen waaronder vetzuren, Epsom-zoutbaden, carnitine, spijsverteringsenzymen en een gluten-, caseïne- (zuivel) en sojavrij dieet. Een tweede groep van 50 personen met autisme diende als controlegroep.

Na een jaar was er sprake van een significante toename in niet-verbale intelligentie in de behandelgroep, in vergelijking met de controlegroep. Bovendien werd in de behandelgroep een afname van autismesymptomen en een toename van leeftijdgerelateerde ontwikkeling waargenomen. De behandelde groep verbeterde in voedingstoestand van de vetzuren EPA, DHA, carnitine, en de vitamines A, B2, B5, B6, B12, foliumzuur en co-enzym Q10.

De positieve uitkomsten van deze studie laten zien dat een behandeling met voeding en suppletie positieve resultaten geeft bij mensen met een stoornis in het autistische spectrum.

De gehele Engelstalige publicatie, waarin u meer informatie over de supplementen aantreft, is hier gratis in te zien.


Bron:
Adams, J., Audhya, T., Geis, E., Gehn, E., Fimbres, V., Pollard, E., … Quig, D. (2018).Comprehensive Nutritional and Dietary Intervention for Autism Spectrum Disorder—A Randomized, Controlled 12-Month Trial. Nutrients, 10(3), 369.

Bron artikel: link

Contact? link

Valeriaan: Hoe werkt het?

Valeriaan wortel is het meestgebruikte kruidensupplement bij stress, slapeloosheid en angst. Het kent een sederende en anxiolytische werking. Het is onduidelijk of deze werking ontstaat doordat valeriaan prikkeloverdracht en neuronale verbindingen in de hersenen beïnvloedt. Informatie over de exacte werking van valeriaan kan inzicht geven ten behoeve van betere behandelmogelijkheden en extractselectie. Recent hebben onderzoekers van de Koreaanse universiteit van Hallym hier een studie over gepubliceerd in Phytotherapy Research.

In een gerandomiseerde dubbelblind opgezette klinische studie werd van 64 deelnemers met stress een elektro-encefalogram gemaakt (eeg) om hersenactiviteit in beeld te brengen. Elektro-encefalografie is een methode om de elektrische activiteit van de hersenen te meten. De deelnemers ontvingen gedurende vier weken driemaal daags 100 mg valeriaanextract of placebo. Neurologen en psychiaters bestudeerden vervolgens de therapeutische effecten van het valeriaanextract op angst en stress en brachten dit in verband met functionele veranderingen in de hersenconnectiviteit die werd gemeten via eeg.

Vergeleken met de placebogroep, liet de valeriaangroep een hogere – gunstige – coherentie zien in het frontale hersengebied. Deze veranderingen waren significant gecorreleerd met anxiolyse. Er waren meer veranderingen in de hersenverbindingen te zien, maar daar kunnen de onderzoekers op dit moment nog geen conclusies aan verbinden. Hun bevindingen wijzen er wel op dat valeriaan angst dempt door verandering aan te brengen in de functionele hersenconnectiviteit. In deze studie is voor het eerst de werking van valeriaan via eeg in een gerandomiseerde studieopzet in beeld gebracht.


Bron artikel: link

Meer weten? Neemt u dan eens contact met mij op: contactgegevens

Onderzoek: Homeopathie en fibromyalgie

Samenvatting

Fibromyalgie – ofwel weke delen reuma-  is een chronische ziekte die het normaal kunnen uitvoeren van bezigheden van alle dag ernstig kan beperken. Omdat de buitenwereld niets kan zien aan de persoon met fibromyalgie , is het moeilijk voor mensen met deze aandoening begrip en acceptatie te krijgen voor hun ziek-zijn. Je ziet er immers niet ziek uit. En als je iets gisteren wel kon, waarom kan het dan vandaag niet; dan is het toch een kwestie van jezelf erover heen zetten? Er is nog geen pasklare behandeling voor fibromyalgie. Misschien kent u ook wel mensen met fibromyalgie, of heeft u hier zelf mee te maken.

Uit onderzoek van de Universiteit van Arizona blijkt dat klassieke homeopathie mogelijkheden biedt voor mensen met fibromyalgie. Klassieke homeopathie gaf, in vergelijking met vrouwen die een nepmiddel kregen, na vier maanden verbetering van fibromyalgie. Deze vrouwen hadden gemiddeld al vijftien jaar klachten (Bell, Lewis, Brooks, et al., 2004 [1]).

Inleiding

Fibromyalgie – ook wel weke delen reuma genoemd- kenmerkt zich door pijn aan bindweefsel en spieren, grillig verlopende vermoeidheidsklachten, slaapstoornissen en andere klachten. Deze aandoening komt bij twee op de honderd mensen voor, met name bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar . Het doel van het onderzoek was de werking van klassieke homeopathie (Dit is een behandeling waarbij het homeopathisch middel speciaal individueel wordt gekozen. Iedere patiënt kan een ander middel krijgen, afgestemd op zijn of haar unieke persoon.) bij fibromyalgie vast te stellen. Hiertoe werd een groep patiënten met fibromyalgie behandeld met klassieke homeopathie en vergeleken met een controlegroep waarbij patiënten een placebo (een nepmiddel) ontvingen. Er wordt dan zuiver en alleen gemeten of en hoeveel homeopathie werkt.

Methode

Tweeënzestig deelnemers met door de huisarts vastgestelde fibromyalgie werden voor het onderzoek geselecteerd en vervolgens willekeurig verdeeld tussen de behandel- en placebogroep. De placebogroep ontving een inactief nepmiddel. Zowel de deelnemers als de beoordelaars wisten niet of iemand het nepmiddel of het homeopathische similimum (dat is het middel wat het beste bij uw persoon en uw klachten past) had gekregen. Het homeopathisch middel werd gekozen op basis van een vraaggesprek met de patiënt. Twee ervaren homeopaten moesten het, op basis van dat vraaggesprek, eens zijn over de keuze van het middel. Het homeopathisch middel werd gegeven in een verdunning – een zogenaamde LM verdunning-. Het verloop van de fibromyalgieklachten werd gemeten bij het begin, na twee maanden en na vier maanden.

Resultaten

Drieënvijftig mensen voltooiden het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 48 jaar. De studiegroep bestond hoofdzakelijk uit vrouwen (96%). Gemiddeld hadden deze vrouwen al tussen de 11 en 15 jaar last van hun fibromyalgie.  Deelnemers in de homeopathiegroep vertoonden aanzienlijk grotere verbeteringen in pijnklachten en de hoeveelheid pijnplekken. Hun kwaliteit van leven en het ervaren van hun gezondheid verbeterden ook duidelijk vergeleken met die van de placebogroep. Op basis van de metingen was een trend waarneembaar naar het minder ernstig zijn van depressieve klachten.

 Behandelde groepPlacebogroepVerschil (door statistiek gecorrigeerd)
Pijnscore (0-180)7283-27
Hoeveelheid pijnplekken (0-18)1516-2
Door de patiënt ervaren ernst van de fibromyalgie  (7-35)1920-2
Ervaren gezondheid (3-15)87-1
POMS depressie (0-60)78-4

Conclusie

Klassieke homeopathie werkt aanzienlijk in het verbeteren van pijnklachten, het aantal pijnplekken en de door de patiënt ervaren gezondheid bij fibromyalgie.

Het sterke punt van deze studie is dat er werkelijk het specifieke effect van het homeopathische middel is gevonden omdat het hier om een gerandomiseerd placebo gecontroleerd onderzoek gaat (Dit is een onderzoek waarbij deelnemers speciaal voor het onderzoek worden geselecteerd en vervolgens willekeurig verdeeld tussen de behandel- en placebogroep. Daarnaast weten zowel de deelnemers als de behandelaren niet of iemand nu een nepmiddel krijgt of het echte middel). Het zwakkere punt van deze studie is de kleine onderzoeksgroep.

Lees hier het gehele onderzoek

Bell 2004 (pdf)

Verder onderzoek naar homeopathie en  fibromyalgie

Eerder onderzoek van deze Amerikaanse wetenschapper Bell, toonde aan op basis metingen in hersenactiviteit, dat patiënten met fibromyalgie in de homeopathie groep voor herstel gunstige reacties in hersenfunctie lieten zien, ten opzichte van mensen die een placebo ontvingen (Bell, Lewis, Schwartz, et al., 2004 [2]; Bell, Lewis, Lewis, et al., 2004 [3]). In Engels onderzoek onder 50 mensen met fibromyalgie wordt de werking van homeopathie bij verlichting van klachten ook gevonden. In dit onderzoek verbeterde vooral functionele klachten zoals vermoeidheid en uitputting na inspanning, in de groep die met homeopathie werd behandeld (Relton et al., 2009 [5]). Rhus Toxicodendron 6C toont in klinisch onderzoek uitgevoerd in het ziekenhuis voor Homeopathie in London ook een gunstige werking bij fibromyalgie aan (Fisher, Greenwood, Huskisson, Turner, & Belon, 1989 [4]). De werking van homeopathie bij het chronisch vermoeidheidssyndroom werd in onderzoek uit 2004 al bevestigd (Weatherley-Jones et al., 2004[6]). Fibromyalgie hangt soms samen met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Bronnen:

[1] Bell, I. R., Lewis, D. A., 2nd, Brooks, A. J., Schwartz, G. E., Lewis, S. E., Walsh, B. T., & Baldwin, C. M. (2004). Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo. Rheumatology (Oxford), 43(5), 577-582. doi: 10.1093/rheumatology/keh111

[2] Bell, I. R., Lewis, D. A., II, Schwartz, G. E., Lewis, S. E., Caspi, O., Scott, A., . . . Baldwin, C. M. (2004). Electroencephalographic cordance patterns distinguish exceptional clinical responders with fibromyalgia to individualized homeopathic medicines. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 10(2), 285-299. doi: 10.1089/107555304323062275

[3] Bell, I. R., Lewis, D. A., Lewis, S. E., Schwartz, G. E., Brooks, A. J., Scott, A., & Baldwin, C. M. (2004). EEG alpha sensitization in individualized homeopathic treatment of fibromyalgia. International journal of neuroscience, 114(9), 1195-1220. http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/462/CN-00491462/frame.html doi:10.1080/00207450490475724

[4] Fisher, P., Greenwood, A., Huskisson, E. C., Turner, P., & Belon, P. (1989). Effect of homeopathic treatment on fibrositis (primary fibromyalgia). BMJ, 299(6695), 365-366.

[5] Relton, C., Smith, C., Raw, J., Walters, C., Adebajo, A. O., Thomas, K. J., & Young, T. A. (2009). Healthcare provided by a homeopath as an adjunct to usual care for Fibromyalgia (FMS): results of a pilot Randomised Controlled Trial. Homeopathy, 98(2), 77-82. doi: 10.1016/j.homp.2008.12.004

[6] Weatherley-Jones, Elaine, Nicholl, Jon P., Thomas, Kate J., Parry, Gareth J., McKendrick, Michael W., Green, Stephen T., . . . Lynch, Sean P. J. (2004). A randomized, controlled, triple-blind trial of the efficacy of homeopathic treatment for chronic fatigue syndrome. Journal of Psychosomatic Research, 56(2), 189-197. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00377-5

Statines, de ontmaskering van Radar.

Heeft u de uitzending van Radar over statines gezien deze week? Zo niet, u kunt deze hier terug kijken: Link

Als u na net zien van de aflevering wilt proberen om op andere manieren aan uw cholesterol te werken, neemt u dan contact met mij op.

U vindt mijn contact gegevens hier: klik

Minder antibioticagebruik door CAM: wetenschappelijk overzicht beschikbaar

Antibioticaresistentie is mondiaal een groot probleem. Er is een urgente behoefte aan behandeling van infecties zonder inzet van antibiotica. In de complementaire en alternatieve behandelwijzen is een veelvoud aan mogelijkheden beschikbaar om het gebruik van antibiotica te reduceren. Deze behandelmogelijkheden worden echter vrijwel niet toegepast in de conventionele zorg.

Recent is daarom een wetenschappelijk overzichtswerk gepubliceerd, mede door het Louis Bolk Instituut en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden. Deze narratieve review is gebaseerd op zoekopdrachten in drie databases (PubMed, Embase, en de Cochrane database van systematische reviews), met input van CAM-deskundigen. In de review worden een aantal zaken verkend en in kaart gebracht, zoals de bijdrage van gezondheid en gezondheidsbevorderende concepten vanuit CAM, infectiepreventie en infectiebehandelstrategieën ter vermindering van antibioticagebruik.

Er is significant bewijs gevonden voor de veiligheid en effectiviteit van een reeks van CAM-behandelingen voor respiratoire infecties. Het is nu belangrijk om te beoordelen hoe deze informatie kan worden gebruikt om alternatieven voor antibiotica aan te bevelen en zo onnodig gebruik ervan in de klinische praktijk te voorkomen. Voor andere soorten infecties (zoals urineweginfecties en huidinfecties) zijn er enkele veelbelovende klinische studies, maar meer onderzoek is nodig voordat aanbevelingen kunnen worden gedaan.

Het gehele overzicht is online beschikbaar.

Vooruitlopend op bovengenoemde publicatie werd in juni 2018 door EUROCAM al een conferentie gehouden in Brussel, genaamd ‘Reducing the need for antibiotics – the contribution of complementary and alternative medicine’. Momenteel wordt binnen de EUROCAM-organisatie verder gewerkt aan communicatie van de mogelijkheden die CAM biedt met betrekking tot antibioticaresistentie. Er is een toegankelijk manifest gepubliceerd.

Bron: 
Baars EW et al. The Contribution of Complementary and Alternative Medicine to Reduce Antibiotic Use: A Narrative Review of Health Concepts, Prevention, and Treatment Strategies. Evid Based Complement Alternat Med, 2019:5365608.

Bron: Artikel link

Het monster van faalangst is bedwongen

EINDEXAMENS 2019

De examens zijn begonnen. Uiteraard is dit reden voor de landelijk en regionale nieuwsmedia om daar stukken over te schrijven. Onderstaan verhaal uit de Tubantia van 9 mei 2019 is daar een goed voorbeeld van. Maar wist je ook dat homeopathie ingezet kan worden bij examenstress of faalangst? Persoonlijk heb ik daar goede resultaten van gezien in mijn praktijk. Wilt u meer weten, belt u me dan eens. Mijn contact gegevens vindt u hier (link).

Het artikel

Nu ze haar faalangst de baas is geworden, wil Cathy Spiele jongeren helpen eroverheen te komen. “Denk niet dat alleen jij de zenuwen hebt en schaam je er niet voor”, zegt ze. Angst voor examens? Laat je niet kisten.

FRANK TIMMERS. Dagblad Tubantia 9 mei 2019

link: klik

Doodsbang is Cathy Spiele voor haar examens geweest. Haar zenuwen waren haar zo de baas dat ze niet meer de kracht had om zelf naar school te fietsen. Haar vader moest haar brengen. Maar dat was eens.

Cathy is 21 jaar. Vier jaar geleden was het vmbo-examen dat ze deed aan het Gildecollege in Hengelo voor haar een beproeving. Kalmerende tabletten moesten worden fijngestampt om ze door de keel te krijgen, zo zenuwachtig was ze.

Indertijd slaagde ze met vlag en wimpel en inmiddels is ze tientallen tentamens en examens verder en weet ze dat faalangst toch kan slijten. Hoewel, soms voelt ze die nog wel de kop op steken. Dan wordt haar gezicht wat roder en kijkt ze vragend naar haar moeder of wat ze zegt wel klopt.

Maar wilde paniek? Niet meer. Na het vmbo begon ze aan de mbo-opleiding persoonlijk begeleider. Nu is ze doorgestroomd naar Saxion waar ze de hbo-studie Maatschappelijk Werk doet. Alle tentamens heeft ze tot nu toe met prima cijfers gehaald.

De studente is vastberaden in het jongerenwerk aan de slag te gaan, maar als het op haar pad komt doet ze wellicht eerst nog een master aan de universiteit. Het is haar motto geworden om de kansen die het leven biedt te benutten, ook al liggen die buiten de comfortzone.

Juist vanwege wat ze meemaakte denkt ze jongeren te kunnen helpen, door negatieve gedachten op hun waarde te onderzoeken, door te genieten van de successen en door vertrouwen in jezelf te houden, wat de omgeving ook zegt.

Vertrouwen

Bij haar werd dat vertrouwen op de basisschool de kop ingedrukt, beschrijft haar moeder Rita, toen de docenten oordeelden dat Cathy en haar tweelingzusje het niet ver zouden schoppen als kinderen van gescheiden ouders, zonder aanleg voor onderwijs en veel te druk. Cathy zelf herinnert zich de negatieve reactie toen ze ooit zei dat ze dierenarts wilde worden. Zij? Kansloos.

Ergens toen moet de faalangst zich zijn gaan ontwikkelen. Haar karakter moet daarbij een rol hebben gespeeld want haar zus Shannon had nergens last van. Cathy neemt alles bloedserieus, haar zus gaat fluitend door het leven. Ze is er best weleens jaloers op geweest. Een foto van de zussen samen hangt aan de muur, naast een hart met de tekst: luister naar je hart, want dat klopt.

Maar stapje voor stapje, examen voor examen – inclusief dat voor het rijbewijs – temde zij het monster. Door succeservaringen groeit de levenskracht en nu kan ze zich steeds makkelijker over de stress heen zetten om te ervaren dat alle doem die ze zich had gedacht, er helemaal niet is. Daarbij is het heel belangrijk geweest dat ze over haar ellende praatte. Dat leidde tot de steun van onder meer haar ouders, van haar mentrix Liesbeth Koebrugge en van hypnotherapeut Marguerite Bosselaar, die haar hulp aanbood nadat ze Cathy’s verhaal in de krant had gelezen. Bosselaar zei: “Er is geen falen, alleen uitgesteld succes. En: Je mag de persoon die je bent laten zien. Schaamte is niet nodig.”

Beer

Vier jaar geleden had ze nooit durven zeggen dat ze over een paar jaar misschien een universitaire studie gaat doen. Nu gaat ze gestaag die richting op, bewijzend dat die docenten ongelijk hadden. Soms ziet ze een beer op de weg. Maar ja, tegenwoordig weet ze dat die er alleen in haar hoofd staat.

Acne (puistjes) behandelen met klassieke homeopathie.

Acne is een ontstekingsreactie van de huid waarbij kleine rode vlekjes ontstaan, vaak op het gezicht, rug en/of borst.

Een ruwe schatting zegt dat 80% van de jeugd tussen 12 en 24 jaar last heeft van acne. Voor de pubers geeft dit behoorlijk veel stress en onzekerheid over hun uiterlijk.

De plekjes kunnen variëren van oppervlakkige mee-eters en lichte rode verkleuringen tot diepe, ontstoken, pus gevulde ontstekingshaarden. Die ook nog eens behoorlijke littekens kunnen achter laten in het gelaat.

Reguliere behandeling.

Op www.thuisarts.nl kun je informatie vinden over de reguliere kijk en behandeling van acne. Maar de crèmes en gels die de artsen voorschrijven zijn vaak agressief. Het bevat vaak de chemische component benzoyl peroxide.

Benzoyl peroxide kan de huid irriteren en gevoeliger maken voor zonlicht. Aangeraden wordt om het spaarzaam te gebruiken, en om op te passen dat het niet in haren of kleren terecht komt wegens het blekende effect. Vaak gehoorde bijwerkingen zijn een droge huid en brandende, jeukende of stekende pijnen. Daarbij kan de huid rood verkleuren of afvellen.

Bij heftige acne uitingen is de eerste keus in  de reguliere behandeling antibiotica en topische (plaatselijke)  crèmes.

Het advies bij het gebruik van de topische crèmes zoals Tretinoin of Adapalene is om zonlicht te vermijden en niet zwanger te worden omdat de middelen geboorteafwijkingen kunnen veroorzaken.

Lokaal aangebrachte antibiotica crèmes doden lokaal de bacteriën op de huid, maar het risico is dat deze bacteriën op termijn resistent worden tegen de antibiotica. Daarbij geven antibioticakuren dezelfde kans op resistentie maar daarnaast ook nog eens kans op maag- en darmklachten.

De pil wordt ook nog steeds ingezet als middel tegen acne, alhoewel de werking niet onomstreden is. Vaak bij jonge meisjes al, als de acne een wisselwerking lijkt te hebben met de menstruatiecyclus.

Zo zijn er vele reguliere medicamenteuze behandelingen mogelijk die ingezet kunnen worden bij alle uitingen van acne.

Een homeopathische behandeling is daarentegen veel milder, kent geen bijwerkingen en kan doormiddel van maatwerk voorgeschreven worden op jouw unieke persoonlijkheid en omstandigheden.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact met mij opnemen (contact) of via de online agenda een kosteloos informatiegesprek plannen. Uiteraard kunt u ook meteen een afspraak inplannen om de behandeling te starten (agenda)http://www.zemi.nl/homeopathie/agenda.

Zuigelingen en homeopathie

Borstvoeding geven is een belangrijk onderdeel van de kraamtijd. Maar niet altijd vanzelfsprekend. Mocht je problemen hebben met borstvoeding geven, of je kindje heeft moeite met het borst voeden overweeg dan eens een homeopaat te bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen (www.zemi.nl/contact).

Study: New Immune Cells Found in Breast Milk Make It Irreplaceable

As if we didn’t already know how valuable breast milk is, researchers have discovered a team of immune cells in breast milk that are ready to conquer potential pathogens.

There is a plethora of research on the benefits of breast milk, including its ability to boost an infant’s immune system. Mother’s milk has been found to contain millions of cells, many of which aid immunity.

To add to the evidence, researchers from Augusta University have detected the presence of immune cells called innate lymphoid cells, or ILCs, in human breast milk. Their findings, which were based on extensive cell analysis of milk from four lactating women, were published last month in JAMA Pediatrics.

Related: Inoculated Donor Breast Milk May Benefit Preterm Infants

Innate lymphoid cells are the most recently discovered group of immune cells. Found to influence immunity, inflammation, and tissue homeostasis, these essential cells have only been studied for the past ten years.  For the first time, ILCs have been found in breast milk.

According to Science Daily, ILCs do not attack pathogens directly. Instead, they send cytokines to direct the most abundant immune cell, macrophages, to do that job.  These “big eaters” are the largest of the white blood cells and literally envelop unwanted bacteria, pathogens, and dead body tissue.

Three types of ILCs have been found in breastmilk. The most prevalent, type 1, are transferred to the baby via breastmilk and survive in the infant’s gut for at least several days.

Related: Breast Milk Composition Changes With Mother’s Circadian Rhythm

As far as researchers can tell, the ILCs in breast milk may protect babies from infection in the short term, as well as help them to develop their own protective immune system over time. More, the ILCs might also protect the mother from getting an infection from the baby. There is speculation that the ILCs are responsible for the dynamic that allows breast milk to change and adapt as a baby fights off an infection.

In searching for the source for which could provide immune protection to the baby, the ILCs were found. “We think these cells help provide frontline immune protection for the baby,” says Dr. Jatinder Bhatia, chief of the Section of Neonatology and vice chair of clinical research in the MCG Department of Pediatrics.

bron: link

Zowel groene als oolongthee beschermen tegen borstkanker

Een recente meta-analyse bevestigt eerdere bevindingen dat van groene thee een beschermende werking uitgaat tegen borstkanker. Dat geldt vooral voor het ontstaan van recidieven bij vrouwen die al eerder getroffen waren. Ander onderzoek laat zien dat een positieve werking ook valt toe te schrijven aan oolongthee.

Oolongthee is een traditionele Chinese theesoort en onderscheidt zich van groene thee (niet geoxideerd) en zwarte thee (wel geoxideerd) doordat het gedeeltelijke oxidatie heeft ondergaan. Het effect bij borstkanker is door wetenschappers in vitro getest op zes borstkanker cellijnen, die met name verschilden in de vorm van de tumor: het wel of niet hebben van receptoren voor oestrogeen (ER-positief of -negatief), voor progesteron (PR-positief of -negatief), voor het eiwit HER2 (HER2-positief of -negatief) of voor geen van de drie, aangeduid als triple negatieve borstkanker. De cellen werden behandeld met verschillende concentraties van extracten uit groene, zwarte en oolongthee. Als gevolg daarvan stopten alle typen tumorcellen met groeien bij zowel groene als oolongthee. Dat effect trad echter niet op bij zwarte thee. De onderzoekers onderstreepten extra het belang van oolongthee: in Chinese regio’s waar dat veel gedronken wordt, liggen de prevalentie van en de sterfte aan borstkanker lager.

Voor de meta-analyse naar de effecten van groene thee konden gegevens worden geraadpleegd van 163.810 personen, uit in totaal 13 studies die na selectie overbleven. Dat waren acht cohortstudies en vijf case-control onderzoeken. Er werd een negatief, statistisch significant verband gevonden tussen de consumptie van groene thee en het borstkankerrisico. Dat verband was het sterkst bij de kans op terugkeer van de al doorlopen ziekte.

Bron: klik

Wilt u weten wat u hier homeopatisch aan kan doen? Neem dan contact met mij op: klik

‘Ik ben blij dat de pijn zoveel minder is’

Joke van Goch (links op de foto), 56 jaar, heeft in 1999 heeft een auto-ongeluk gehad met een whiplash tot gevolg. De revalidatie was lang en pijnvrij werd ze nooit. Daar komt bij dat Joke een allergie heeft voor alle pijnmedicatie. Toen ze het gevoel kreeg niet verder te komen met huisarts en specialisten, maakte ze een afspraak met Helen Hensing (rechts op de foto) in Opmeer (NH).

Door Manon Bruins-Maathuis

Joke van Goch: ‘Ik ben naar Helen Hensing gegaan voor mijn pijnklachten. De pijn die ik heb, voelt als een soort verzuring in mijn spieren. Ik heb van alles gedaan – mensendieck, oefeningen, gezonder eten en veel afvallen. Ik ben zestig kilo afgevallen waardoor ik wel soepeler ging bewegen, maar de brandende pijn bleef, vooral in mijn armen en benen. Na het ongeluk hield ik ook nekklachten en last van mijn schouders. Ik sliep nachten niet of nauwelijks. Daar kon ik niet goed tegen. Je went tot aan een bepaalde hoogte aan de pijn, maar als je niet meer kunt slapen dan word je een totaal ander mens. Mijn pijnschaal was overdag een 7 en ’s nachts een 8. Dat is zo erg; je bent om niets aan het huilen, terwijl ik van mijzelf een behoorlijke doorzetter ben. Als ik dan uiteindelijk toch maar weer naar de huisarts ging, was ik alweer veel te lang over mijn grenzen gegaan. Dan zat ik daar te huilen en dacht de huisarts dat ik labiel was. Ik heb een achtergrond in de zorg dus weet een beetje hoe artsen denken. Ik voelde me niet serieus genomen. Vijf jaar geleden ben ik een horecaonderneming begonnen en hoewel mijn hart en ziel in dit werk liggen, was dit niet bevorderlijk voor mijn lijf. Er waren dagen bij dat ik veertien uur werkte. Dus de pijn werd alleen maar erger.’

Bijzondere slaapgewoonte

‘Het eerste consult bij Helen was heel uitgebreid. Ze begon echt van voren af aan. Eerst besprak ze mijn klachten heel uitvoerig, daarna mijn levensgeschiedenis vanaf mijn jeugd. Dat vond ik in eerste instantie niet zo leuk omdat ik wel het een en ander heb meegemaakt. Ik heb veel dingen verwerkt, maar als dat in kort tijdsbestek langskomt, doet het je toch wat. Ze heeft vooral gekeken naar wat voor persoon ik ben. Ik kreeg homeopathische korrels voorgeschreven, maar daar merkte ik niet zoveel van. In het tweede gesprek ging ze nog dieper op dingen in. Bijvoorbeeld hoe ik slaap. Als ik me om wil draaien in bed, moet ik namelijk eerst recht omhoog, een beetje bijzonder. Voor Helen was dit echter een nieuwe aanwijzing. Ze gaf me Rhus toxicodendron.

Op een gegeven moment merkte ik verschil. Ik had duidelijk minder pijn en kon een hoge opstap van twee treden bij mijn huis weer in één keer nemen, in plaats van steeds mijn been bij te trekken. Dan ben je wel heel blij hoor. Door het zware werk in mijn horecaonderneming kreeg ik een ontsteking in mijn bovenarm, maar ook daar had Helen een homeopathisch middel voor. In december ben ik behoorlijk gevallen en heb ik flinke griep gehad en ook toen had ik veel baat bij homeopathie. Ik ben voor Helen best een uitdaging. Hoe mijn pijngrens nu is? Er zijn dagen bij dat ik geen pijn heb! Soms 0, soms 4. Ik gebruik nog steeds Rhus toxicondendron, één a twee korrels per week. Verder neem ik glucosamine, vitamine D en celzouten. Migraine-aanvallen heb ik nauwelijks.’

Luisterend oor

‘Mijn moeder is heel ziek geweest en inmiddels is ze overleden. Aangezien zij in Rotterdam woonde en ik in Noord-Holland is het een zeer hectische tijd geweest met heen en weer rijden om alles voor haar te kunnen regelen. Ik ben toen behoorlijk over mijn grenzen gegaan. Ook toen was Helen er, niet alleen voor de pijn, maar gewoon voor een goed gesprek en een luisterend oor. Sinds een paar maanden heb ik een nieuwe baan. Ik werk nu als woonassistent in een verpleeghuis. Ik maak het ontbijt, zet koffie, doe een spelletje of lak de nagels van bewoners. Kortom, ik kan weer leuke dingen doen. Ik ben dankbaar dat ik dat allemaal weer kan.’

Verloren in de pijn

Homeopaat Helen Hensing: ‘Joke kwam in de praktijk in maart 2016. Ik zag een grote vrouw met een vriendelijk gezicht. Haar hulpvraag was: mijn lijf doet niet wat ik wil. Ze had hele pijnlijke, brandende spieren en gewrichten. Daarnaast had ze regelmatig migraine als gevolg van een whiplash. Ze vertelde dat ze vier jaar geleden een horecaonderneming was gestart op een camping. Dat heette “Bij de buurvrouw” en dat typeert haar. Ze vertelt: “Ik vind dit werk zo leuk, mijn lijf moet gewoon meewerken.” Ze is zo enthousiast en zo gedreven maar dat lichaam trok ze als een dood paard achter zich aan. Ze was zichzelf kwijt in de pijn.

Ik ben begonnen met het homeopathische middel Graphites, maar dat doet niet zoveel. Verder magn-phos en kali-phos in celzouten, vitamine D en glucosamine. Daarna gaf ik haar Rhus toxicodendron, een middel voor harde werkers die niet van ophouden weten. Een paar weken erna vertelde ze dat ze onrust voelde “alsof iemand mijn schildklier heeft aangezet”. Dit duurde twee dagen. Daarna knapte ze in het geheel op. De verzuring verdween en de pijn werd duidelijk minder. Migraine heeft ze nog een paar keer per jaar. Ze gaat één a twee keer per jaar naar een orthomanueel arts en samen met de Rhus toxicodendron blijft het heel goed gaan. We zijn er nog niet maar voor iemand met zoveel pijn zijn we op alle vlakken al een heel eind gekomen.’

Uit: Homeopathie Magazine HM september 2018

Meer weten? Neemt u dan contact met mij op.

www.zemi.nl