Depressie is geen chemische onbalans maar een spirituele ( (Johann Hari).

Op 28 augustus 2018 verscheen onderstaand artikel in dagblad Tubantia. Het legt haarfijn uit hoe wij als homeopaten tegen klachten/symptomen aankijken. Ziekte, klachten, symptomen worden allemaal getriggerd door invloeden van buitenaf. Eerst moet je zorgen dat je daar rust krijgt. Dat je beslissingen neemt, schadelijke invloeden gaat vermijden, verdriet gaat verwerken, enzovoort. Pas als de biografie, de prikkels van buitenaf, geen trigger meer zijn kan je constitutionele zwakheden gaan bestrijden. Homeopaten kunnen u helpen uw leven in kaart te brengen, en u te wapenen tegen deze invloeden van buitenaf.

U kunt een afspraak maken via deze link (klik), dat kan voor een consult als voor een kosteloos informatie gesprek. Of u kunt contact met mij opnemen, mijn contact gegevens vindt u hier (klik)

Onbalans: Daarom zijn we depressief

Depressie De Britse schrijver-journalist Johann Hari (39) zocht uit waarom hij ondanks de antidepressiva zo neerslachtig bleef. De oorzaken en oplossingen beschrijft hij in zijn boek ‘Verbinding verbroken’. ,,We zijn dieren aan wiens behoeften niet wordt voldaan.”

Johann Hari is 18 jaar als hij voor het eerst antidepressiva slikt. De Seroxat voelt als ‘een chemische kus’. Zijn huisarts legt uit dat ‘sommige mensen van nature een lagere hoeveelheid serotonine, een chemisch stofje, in hun brein hebben dan anderen’. Zijn depressie is dus een ‘defect’, de pillen vullen het tekort aan. Ondanks zijn chemische bepantsering merkt hij dat de somberte terugkeert. Drie vragen spoken jaren later door Hari’s hoofd: hoe kan het dat hij nog steeds depressief is, ondanks de antidepressiva? Waarom voelen zoveel mensen zich angstig en neerslachtig? Is er een andere verklaring mogelijk dan een chemisch defect in de hersenen? Wereldwijd spreekt Hari ruim tweehonderd wetenschappers, psychologen en mensen die door de diepe dalen zijn gegaan en van wie sommigen herstelden. ,,We zijn systematisch verkeerd geïnformeerd over wat angststoornissen en depressie werkelijk zijn. Depressie is geen chemische onbalans. De belangrijkste oorzaak zit verankerd in de wereld, de manier waarop we leven. We lijden aan een sociale en spirituele onbalans. We zijn afgesneden van wat we van nature nodig hebben. We zijn dieren aan wiens behoeften niet wordt voldaan.” Dit ontdekte Hari:

  1. Het belang van een groep

,,Eenzaamheid veroorzaakt een aanzienlijk deel van de depressie en angst in onze samenleving. Elk menselijk instinct stelt zich in op een leven in een stam, met anderen, en niet op een leven alleen. Wereldwijd doen gezinnen steeds minder samen. Om eenzaamheid te beëindigen heb je andere mensen nodig. Je hebt het gevoel nodig dat je iets deelt met die ander, of met die groep, wat betekenisvol is voor jullie allebei.”

2. Het effect van trauma

,,Hoe meer traumatische ervaringen je als kind hebt, hoe groter later het risico op neerslachtigheid. Door je ouders slecht en wreed worden behandeld leidt het vaakst tot depressie. Het is belangrijk om iemand te kunnen vertellen wat er met je is gebeurd. Dat geeft de mogelijkheid je trauma los te kunnen laten.”

3 De rol van genen

,,Genen verhogen je gevoeligheid, maar ze zijn geen oorzaak van een depressie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de sociale oorzaken van depressie en angststoornissen de intensiteit en de frequentie bepalen. Je hersenen veranderen als je depressief bent en ze veranderen opnieuw als je eruit komt.”

4 De rol van de natuur

,,Psychische problemen zijn in de steden ernstiger dan op het platteland. In een depressie hebben we het gevoel dat alles om ons draait. We raken gevangen in ons ego, er komt geen lucht meer bij. Een reeks wetenschappers heeft aangetoond dat een verblijf in de natuur meestal een gevoel van ontzag opwekt. We zien onze zorgen en onszelf in proportie tot de wereld. Ons ego krijgt een hanteerbare omvang.”

5 Junkwaarden

,,Van junkfood word je lichamelijk ziek. Van weinig verheffende waarden worden mensen emotioneel ziek. Te veel waarde hechten aan geld, status, materiële zaken en wat anderen van je denken vermindert de kwaliteit van je leven. Junkwaarden vervormen onze geest.”

6 Het belang van gelijkwaardigheid

,,We bouwen hiërarchieën. Die systemen zijn gestoeld op vernedering en het in stand houden daarvan, terwijl we het nodig hebben ons gerespecteerd te voelen. Depressie kan een reactie zijn op statusangst. Nog angstaanjagender dan een lage status is een onzekere positie. Wie depressief is, voelt zich vaak down. Veel mensen buigen het hoofd en maken zichzelf klein om woordeloos te laten weten: laat me met rust. Jullie hebben me al verslagen.”

7 Zinvol werk kan helpen

,,Verrijkend werk heeft een positief effect. Veel verantwoordelijkheid dragen zorgt bovendien niet voor de ergste stress. Geestdodend werk kan daarentegen wel voor een depressie zorgen. Gebrek aan zeggenschap leidt vaak tot een slechte gezondheid. Maak de beroerdste banen dus aantrekkelijker.”

8 Heb hoop

,,Een beeld van een positieve toekomst werkt beschermend. Als het leven vandaag beroerd is, kun je bedenken dat het nu pijn doet, maar dat het niet altijd zo blijft. Dat biedt perspectief.”

Hoe brengt hij dit zelf in de praktijk?

,,Als het niet goed met me gaat, probeer ik iets te doen voor mijn familie, vrienden, kennissen of onbekenden. Ik yoga en mediteer op liefdevolle vriendelijkheid. Het helpt ook om films en tv-programma’s te kijken zonder reclame. Reclame is geestelijke verontreiniging. En ik wandel. Er is bekend dat Britse kinderen dagelijks minder buiten komen dan de zwaarst bewaakte gevangenen. Terwijl wij dieren zijn, geboren om te bewegen.”

Verbinding verbroken – De ware oorzaken van depressie en de onverwachte oplossingen, Nijgh & Van Ditmar, €24,99

Bron: www.tubantia.nl, door Nadine Ancher (k]lik)

 

 

 

 

Chat openen
1
Vragen?
Scan de code
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?