consult kosten

Consult kosten.

De consult kosten worden door het meerendeel van de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket. Op de site van de NVKH staat een actueel overzicht van alle vergoedende verzekeraars, klik hier om doorgestuurd te worden naar de betreffende pagina op de site van de Nederlandse vereniging klassieke homeopathie.

Graag wil ik u erop wijzen dat het eigen risico van € 350,00 van uw zorgverzekering niet uit de aanvullende verzekering komt, maar uit het basispakket. Dit betekent dus dat u voor een homeopathische behandeling niet de eerste € 350,00 zelf hoeft te betalen.

Kosten (per 1 december 2015): (betalen per pin, contant, of op verzoek kan achteraf overmaken). Omdat de zorgverzekeraars steeds vaker een maximaal dagtarief hanteren is er een mogelijkheid om het consult over meerdere dagen te verdelen. De consult prijs wordt dan gedeeld over het aantal dagen.
De consult prijs wordt met €5 euro vermeerderd als de middelen opgestuurd moeten worden.

Consult:  €95,-
Vervolgconsult €80,-
Kind (tm 12 jr): €70,-
Mailconsult: €50,-
Ontstoren van vaccinaties: €40,-
Telefonisch consult: De prijzen zijn hetzelfde als bij een normaal consult.
Skype/Facetime: De prijzen zijn hetzelfde als bij een normaal consult.
Vragen en advies: Gratis

Bij verzending van de middelen kan de factuur verhoogd worden met portokosten.

Bij de consult prijzen in zitten alle middelen in LM-of C potentie.
Schusslerzouten en moedertincturen vallen niet onder de consultkosten.

Geen vergoeding voor homeopathie van uw zorgverzekeraar?

Neem dan contact met me op voor de mogelijkheden. Want homeopathie moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Een consult kan tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Indien u binnen 24 uur annuleerd, of zonder opgaaf van reden verstek laten gaan kunnen de consult kosten alsnog aan u gedeclareerd worden.

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan de opleiding, nascholing en waarneming. Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure (KAB, www.kab-klachten.nl) die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.