links naar andere hulpverleners

Links naar andere (complementaire) hulpverleners

Links naar collega’s en andere hulpverleners waar ik veel mee samenwerk

www.klassieke homeopathie.nl
https://fysio-cure.nl/
Praktijk Zenit,
grafisch ontwerper en front-end developer Tom van Winsen uit Enschede
Vereniging homeopathie Nederland
https://intrinsieq.nl/

Verenigingen en stichtingen
NVKH
KVHN
Homeopathie-info regionaal

Waarom links naar andere hulpverleners

Geen enkele hulpverlener kan altijd alle patienten helpen. Daarom is het goed dat je af en toe buiten je eigen gebied kijkt om te onderzoeken of er wellicht andere of betere opties zijn om te behandelen. Vandaar deze pagina met links naar een aantal hulpverleners waar ik goede ervaringen mee heb.

Vaak kunnen in combinatie met elkaar alsnog goede resultaten behaald worden, daar waar het de behandeling teleurstellend verliep. Uiteraard wordt er alleen maar met uw uitdrukkelijke toestemming verwezen naar een andere hulpverlener. Het is ook mogelijk dat bovenstaande hulpverleners naar mij verwijzen. Dit zal dan vanuit hetzelfde oogpunt gebeuren. U kunt meer informatie vinden over mij op deze pagina (link).

Intervisie 

Vaak worden casussen waar weinig tot geen vooruitgang in wordt geboekt ook  besproken in een intervisiegroep. Ik ben deelgenoot van een aantal verschillende intervisiegroepen, en kan afhankelijk van de inschatting dus kiezen welke groep het meest geschikt is. Onder andere heb ik een intervisiegroep met alleen homeopaten, maar ook een intervisiegroep waar andere disciplines zitting in hebben. Ook hier geldt weer dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van u, uw casus in een geanonimiseerde vorm ingediend wordt. 

In intervisie leren collega’s van én met elkaar!
 
 
 
Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied.Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.
 
Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel.
Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving.
De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkeling vragen eromheen.
Chat openen
1
Vragen?
Scan de code
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?