Homeopathisch nieuws.

Slaapproblemen en homeopathie.

Slaapproblemen zijn aan de orde van de dag. Leeftijd maakt niet uit. Jong of oud, we kunnen op alle leeftijden onze energie volledig verliezen bij slechte of onvoldoende nachtrust.

Slaapproblemen, een wonderlijk fenomeen

Kleine baby’s worden geacht zo goed als het klokje rond te slapen. Maar wat is er met een huilbaby aan de hand, die menig ouder tot wanhoop kan brengen? De vraag is waar komt dit vandaan?

Langdurige zorg voor een partner, zieke of kind kan je ook flink uit je slaapritme halen. Deze vaak uitputtende zorg, brengt je in een staat van alertheid die je dan weer moet leren loslaten. De staat van alertheid was nodig in de zorgperiode, daarna niet meer.

Zorgen, drukke werkomstandigheden, verdriet of stress zijn ook factoren die je flink uit de slaap kunnen houden. En dat brengt je in de omstandigheden waardoor je óf slecht inslaapt, óf het inslapen lukt wel maar zodra het 03.00/03.30 is ben je klaarwakker en begint je hoofd met denken. Dan kunnen ook bijwerkingen van medicijnen je uit de slaap houden evenals alcohol of koffie. En soms heeft een slechte nachtrust te maken met veranderende levensfasen als bijvoorbeeld de overgang.

Beroepsgerealteerde slaapproblemen
Beroepsgerelateerde slaapproblemen vind je bij piloten en stewardessen, verpleegkundigen en andere mensen die wisselende diensten draaien of door de tijdzones vliegen waardoor je bioritme steeds weer op de proef gesteld wordt of uit balans gebracht. Natuurlijke verschillen zijn er ook. De één is een avondmens of meer een nachtmens en de ander haalt met moeite de klok van 22.00 uur. Ziekte en fysieke klachten kunnen de nachtrust verslechteren, vaak al door de als dan niet nachtelijke pijnen. Veel ziekten kennen ook nachtelijke verslechteringen.

Straling in je slaapkamer zoals je telefoon, maar denk hierbij ook aan je digitale wekkerradio, kunnen een negatieve invloed hebben op je nachtrust. Probeer eens een weekje de ouderwetse wekker met batterij. Soms is de oplossing dichtbij…

Homeopathie bevordert bioritme
Er zijn zeker tips om je uit het verstoorde bioritme te halen. De homeopathische middelen kunnen perfect werken om het inslapen te bevorderen, stress factoren minder dominant te laten zijn, verdriet een plekje te geven, medicijn-alcohol-of koffie (mis)bruik te neutraliseren of hormonale onrust weer in balans brengen. Vandaag de dag lijkt melatonine de oplossing te zijn waarbij het argument is dat het een lichaamseigen stofje is dat mogelijk gemist wordt zodat het slaap waak ritme verstoord raakt. Deze melatonine is uiteraard van chemisch synthetische origine en niet natuurlijk. Ook bij kinderen wordt dit inmiddels geadviseerd en melatonine is natuurlijk ook vrij verkrijgbaar bij zowel apotheek als drogist. Een lezing van een neuroloog onlangs leerde dat er zeker nadelen kleven aan deze melatonine en dat hij dit in ieder geval zeker niet zou adviseren. Naast de vele tips zijn er ook een aantal huismiddelen en de slaapcentra. Een beker warme melk doet je aandacht focussen op je maag zodat je gedachten van ondergeschikt belang worden en je makkelijker in slaap valt. Het leidt als het ware af… Alles wat er in de wereld is, is ook in ons. Zo hebben we ook ons eigen slaapcentrum. En als dit goed werkt slapen we allemaal als roosjes.

Pijnappelklier of Epifyse
Onze pijnappelklier of epifyse produceert het hormoon melatonine. Dit heeft effecten op verschillende lichaamsfuncties en zo is melatonine de stof die je maakt bij een tekort aan daglicht. De epifyse heeft voldoende daglicht of zonlicht nodig om voldoende melatonine aan te maken. Andersom is de melatonine de stof die vrijkomt op het moment dat je slaperig behoort te worden en je in slaap doet vallen. We kennen de epifyse ook als het kopje van ieder pijpbeen dat verbonden met de epifysair schijf , zorg draagt voor de groei en de ontwikkeling van het skelet van het jonge kind tot volwassene. We groeien ’s nachts, als we slapen. De epifyse levert het groeihormoon. Het lijkt een samenspel…

En in de vakanties groeien we extra hard omdat de vakantie, dus geen mentale inspanningen van school, de groei makkelijker maakt. Vaak zijn de kinderen na de zomervakantie hard toe aan nieuwe broeken en schoenen. Daarnaast regelt de epifyse de hormonale ontwikkelingen en de daarbij horende mentaal emotionele groei. Je zijn als mens; wie ben ik, wat wil ik en wat zijn mijn doelen/idealen. De epifyse kan al in de derde week van de ontwikkeling van het embryo worden aangetoond. In de 10e week van de vorming van het menselijk embryo maakt de epifyse ook een reis naar het schedeldak (fontanel), om daarna weer af te dalen naar het centrum van de hersenen boven de hersenstam. Als we komen te overlijden dan is de hypofyse het laatste orgaantje, ook wel de zetel van onze ziel genoemd, dat het organisme ‘verlaat’. Een belangrijk onderdeel van het bioritme is het dag- en nachtritme. Verondersteld wordt dat een cyclisch chemisch proces binnen deze kern verantwoordelijk is voor dit ritme.

Een technisch functionele onderbouwing
Wanneer het donker wordt, geven speciale lichtreceptoren in de ogen een signaal aan de nucleus suprachiasmaticus, waardoor twee verschillende eiwitten (soms timeless en period genoemd) zich verbinden. Dit proces gaat de hele nacht door. Zodra de ogen weer licht waarnemen, wordt het samengaan van deze eiwitten geblokkeerd. Vanaf dat moment beginnen de verbonden eiwitten langzaam uit elkaar te vallen in hun oorspronkelijke twee vormen. Tegen de avond is dit proces volledig afgerond. Zodra het opnieuw donker wordt, herhaalt deze cyclus zich.

Het verbinden en weer loslaten van de beide eiwitten kan het beste gezien worden als een zandloper, die bij het begin van het licht en van het donker worden wordt omgedraaid. Blootstelling aan fel licht laat in de avond of totale verduistering van de slaapkamer in de ochtend, kan dit proces beïnvloeden. Bij een te verwachten jetlag, kan het lichaam zo al voorbereid worden op het nieuwe ritme. Eenmaal op de plaats van bestemming is melatonine een hormoon dat bij mensen in de epifyse (pijnappelklier) geproduceerd wordt uit serotonine en dit, in een met de tijd van de dag variërende hoeveelheid, aan het bloed en het hersenvocht afgeeft.

Slaapproblemen bij kinderen

Bij kinderen is de epifyse goed ontwikkeld, het is een typische jeugdklier die na het tiende levensjaar begint af te nemen. De afscheidingsproducten van de epifyse hebben tot de pubertijd een remmende werking op de hormonale activiteit van de geslachtsklieren. Dan op een zeker tijdstip, bepaald door de bezielende klok des levens, wordt dit specifieke effect van de epifyse buiten werking gesteld en geeft de hypofysevoorkwab de geslachtsklieren het sein dat de productie van geslachtshormonen kan beginnen. De puberteit doet haar intrede. De epifyse regelt zo het intreden van de puberteit en heeft duidelijk haar invloed op de vorming van de geslachtelijkheid van de mens. Naast de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken, brengt de verandering in de werking van de epifyse/hypofyse ook grote gevolgen teweeg in de emotionele en mentale ontwikkeling van de jonge mens. Bewustwording van de emotionele en mentale wereld wordt in gang gezet.

Slaapproblemen bij oudere mensen
Door tijdens de ouderdom te verkalken verliest de epifyse haar functie en is het ‘kinds’ worden of dementeren van de patiënt het gevolg. De relatie tussen de werking van de epifyse en het geestelijk leven van de mens wordt hierdoor nog eens extra benadrukt.

Melatonine

De epifyse produceert het hormoon melatonine. Dit heeft effecten op verschillende lichaamsfuncties. Zo is melatonine de stof die gemaakt wordt bij een tekort aan daglicht en heeft invloed op de seizoensgebonden gemoedsrust. Het homeopathisch optimaliseren van de werking en effecten van de epifyse zal het gebruik van synthetisch melatonine overbodig maken. Ook in het geval van chronische slapeloosheid.

Melatonine wordt gebruikt bij:
Verstoord waak-slaapritme, zoals bij jetlag en ‘delayed sleep phase syndrome’ (DSPS). Het gebruik van melatonine bij jetlag wordt aanbevolen bij mensen die ten minste vijf tijdzones overbruggen (dat wil zeggen vijf uur tijdsverschil). Bij vluchten naar het oosten zou het effectiever zijn dan naar het westen. Bij een snelle verplaatsing naar oost of west blijkt de biologische klok van slag te raken. Het magnetiet in de epifyse blijkt hierin een belangrijke rol te spelen. Het lijkt werkzaam bij algemene inslaapstoornissen, slaapstoornissen bij kinderen met leerproblemen, autisme, hersenverlamming of visusstoornissen, inclusief blindheid. Bij personen met ADHD wordt het experimenteel toegepast, omdat in deze doelgroep slaapstoornissen vaak voorkomen en ter ondersteuning van het afbouwen van benzodiazepine-agonisten. De reguliere medicatie voor ADHD verstoren het slaap-waakritme.

Slapen om gezond te kunnen functioneren
Slapen is dus gezien bovenstaande aspecten onontbeerlijk voor ons gezond functioneren. Zonder slaap gaan we dood. Los van het verwerken van de dagelijkse indrukken is slaap ook hard nodig voor het herstel van veel verschillende lichaamsprocessen en opbouw van cellen en weerstand.

Homeopathie bij slaapproblemen
Er zijn verschillende aanleidingen, externe of interne factoren, die het slaappatroon ontregelen en deze brengt een homeopaat nauwgezet in kaart. Op basis van deze gegevens is een behandeling zeer effectief. Homeopatische middelen hebben geen bijwerkingen en zijn er op gericht de verstoringen weer in balans te brengen zodat alle organen en het menselijke lichaam weer doet wat het moet doen. Naast een heerlijke internationale dag van de slaap met een mogelijkheid om legaal bij te tanken, zijn de homeopatische middelen van cruciaal belang in alle pathologische slaapproblemen.

Welterusten…

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

Bron: www.klassiekehomeopathie.nl

Chronische ziekten en homeopathie

Onderzoek toont aan dat het gebruik van homeopathie bij chronische ziekten een positieve verandering in de gezondheid kan bewerkstelligen.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder meer dan 6500 patiënten met veel verschillende chronische ziekten over 6 jaar tijd. Meer dan 70% van de patiënten gaven aan dat het gebruik van homeopathie hun leven heeft verbeterd.

Dit onderzoek is hier te lezen.

Heeft dit artikel uw belangstelling gewekt? U kunt altijd een afspraak maken in mijn praktijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn in mijn praktijk te komen dan kan ik bij u komen als u in de directe omgeving van Oldenzaal woont. Woont u verder weg dan kuntu eventueel ook een consult ook telefonisch plannen.

Indien u meer vragen heeft dan kunt u altijd vrijblijvend meer informatie bij mij inwinnen.

Chronische ziekten

Een chronische ziekte is een ziekte die lange tijd voortduurt. In Nederland wordt, afhankelijk van de ziekte, een termijn van het aanhouden van de klacht van langer dan zes weken tot zes maanden gehanteerd. In Vlaanderen hanteert het RIZIV de definitie “een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens zes maanden noodzaakt”. Dit is ook de termijn die de geneesheer-specialist moet vermelden in zijn attest om ouders recht te geven op “tijdelijk onderwijs aan huis” voor hun chronisch ziek kind. In het algemeen taalgebruik spreekt men echter soms al van een chronische ziekte als deze minstens drie maanden aanhoudt.

Chronische aandoeningen kunnen over het algemeen niet door vaccins worden verhinderd of door medicijnen worden genezen. Evenmin verdwijnen zij automatisch.

Nederland telt 5,2 miljoen mensen met een chronische ziekte, 1,8 miljoen Nederlanders hebben er meerdere tegelijk. Van de ouderen boven de 75 jaar heeft 80% minimaal één chronische aandoening.[1] Schadelijk gezondheidsgedrag – in het bijzonder tabaksgebruik, gebrek aan fysieke activiteit, en slechte eetgewoonten – bevorderen het ontstaan van een aantal chronische ziekten.

Chronische ziekten neigen ertoe naarmate de leeftijd vordert meer voor te komen. De belangrijke chronische aandoeningen in ontwikkelde landen omvatten:
– artrose
– astma
– cardiovasculaire ziekten zoals hartaanvallen
– diabetes
– epilepsie
– kanker
– reuma
– zwaarlijvigheid
– Ook op psychiatrisch gebied bestaan chronische    ziektes.

 

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

Ziekte van Lyme vanuit een homeopatisch oogpunt

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een spiraalvormige bacterie ofwel spirocheet, de Borrelia burgdorferi, die een broertje blijkt te zijn van de spirocheet die de oeroude geslachtsziekte syfilis veroorzaakt.

Ziekte van Lyme regulier moeilijk te behandelen.

Regulier is de ziekte van Lyme slechts zeer moeizaam te behandelen. Ten eerste is het vaak niet mogelijk de Lyme besmetting door antilichamen in het bloed aan te tonen waardoor een eventuele besmetting vaak ter discussie staat en vaker nog, ontkend wordt. Het is inmiddels wel mogelijk de bacterie te kweken en in een hoog percentage van de gevallen lukt het om het DNA van de bacterie aan te tonen door middel van een zogenaamde pcr-reactie. Toch ontbreekt nog een door iedereen erkende gouden standaard voor het stellen van de diagnose. Het geven van grote hoeveelheden antibiotica blijkt ook geen enkel effect op de ziekte te hebben.

Anno 2016 is de werkelijkheid van patiënten die met de ziekte van Lyme besmet zijn tot de medische wereld doorgedrongen. Er blijken zich namelijk onder Lyme patiënten veel patiënten te bevinden die vanwege de ernst van hun klachten en de uitzichtloosheid van hun ziekte tot zelfmoord overgaan.

Lyme

Borrelia burgdorferi wordt in Nederland overgebracht door de teek Ixodes ricinus. Daarnaast is aangetoond dat de ziekte van de moeder op het ongeboren kind kan worden overgedragen. Andere besmettingswegen zoals de beten of steken van andere insecten, bloedtransfusies en seksueel contact worden door sommigen vermoed, maar zijn (nog) niet wetenschappelijk aangetoond. Het risico op infectie na een tekenbeet was in een Zwitsers onderzoek bij 376 mensen ongeveer 4%.

In het geval van een positieve Lyme besmetting wordt regulier het antibioticum Doxycycline in een kuur van twee weken voor geschreven om de spirocheet te doden en vanuit reguliere optiek bezien, de patiënt zo te genezen. Vaak blijkt dit antibioticum niet afdoende en krijgt de patiënt vervolgens toch te maken met de secundaire verschijnselen van de voorafgaande besmetting. Klachten die een zeer serieus karakter kunnen hebben. Het begint vaak, maar lang niet altijd, met de typische ring, erythema migrans genaamd, en die zo kenmerkend is voor de Lyme ziekte. Het verspreiden van de bacterie heeft vaak een aantasting van het zenuwstelsel (neuroborreliose), van de gewrichten (Lyme-artritis) of zelfs het hart (Lyme-carditis) tot gevolg.

Vaak wordt ook in de reguliere geneeskunde bij Lyme-beschrijvingen de vergelijking met Lues ofwel syfilis gelegd. De chronische gevolgen van de Lyme ziekte karakteriseren zich dan ook door duidelijk syfilitische- ofwel destructieve kenmerken.

De homeopathische filosofie bij de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme kan gezien worden als een besmettelijke ziekte die overgebracht wordt door de beet van een teek. Als zodanig behoort het tot de van buiten komende besmettelijke ziekten. Vanuit de ziekteclassificatie bezien worden epidemische, besmettelijke ziekten primair behandeld met plantaardige of dierlijke geneesmiddelen en bij onvoldoende reactie van de patiënt op de behandeling, de aangewezen nosode. Zo gebruiken homeopaten vaak als nosoden de middelen Borrelia of de Lyme nosode. Op basis van de Lyme symptomen lijken vaak de middelen Hypericum, Staphisagia, Lachesis of Ledum, aangewezen en doen in de beginfase van de ziekte vaak veel goed voor het herstel.

De vraag blijft…

Waarom wordt niet iedereen ziek door de beet van een teek terwijl toch zo’n 85% van alle teken met Lyme besmet blijkt te zijn. Sommige mensen hebben soms meerdere soms vele teken beten aantoonbaar in hun biografie en toch ontwikkelen velen van hen geen ziekte van Lyme. Hier speelt de aanleg een bepalende rol en bepaalt of iemand naar aanleiding van een teken beet al dan niet de ziekte van Lyme met al de daarbij horende klachten ontwikkelt. Ziek worden van een infectie kunnen we in feite alleen als er een zwakte of aanleg in ons afweersysteem geraakt wordt. Er blijkt zoals door de reguliere wetenschap aangegeven wordt een directe relatie te bestaan tussen de ziekte van Lyme en de ons bekende aloude syfilis. De beide spirocheten blijken een soort van broer en zus van elkaar te zijn.

Daarmee wordt het inzichtelijk dat mensen die tijdens hun eigen biografie of in het voorgeslacht met een syfilis besmetting te maken hebben gehad en daardoor de chronisch syfilitische miasmatische belasting met zich meedragen, gevoeliger zullen zijn voor de bijbehorende syfilitische ziektevormen. Vanwege de bres in hun afweer, de chronisch syfilitische miasmatische zwakte in hun immuunsysteem, zijn ze mogelijk aantrekkelijker voor teken en hebben deze patiënten een grotere gevoeligheid voor tekenbeten en de daaruit voorvloeiende symptomen van de ziekte van Lyme.

Dieren-homeopaat Peter Alex

Een aantal jaren geleden kwam het boekje uit van de Duitse dierenarts-homeopaat Peter Alex over een de behandeling van de ziekte van Lyme met een nieuw homeopathisch geneesmiddel, Aurum arsenicosum.

De patiënten casussen in dit boekje beschreven zijn op zijn zachts gezegd overtuigend te noemen. Na het lezen van dit boekje was het logisch het genoemde homeopathisch middel te bestellen om het bij patiënten met de ziekte van Lyme te gaan gebruiken. Inmiddels zijn vele patiënten genezen van de ziekte van Lyme en gaan weer zonder klachten door het leven. Een groot verschil in kwaliteit van leven…. Mét of beter zónder Lyme.

Het nieuwe geneesmiddel zoals door Peter Alex beschreven bestaat in uit twee componenten. Aurum, goud is voor alle homeopaten een van de belangrijkste antisyfilitische geneesmiddelen. Arsenicum album is eveneens een van de belangrijkste antisyfilitische geneesmiddelen. Hiermee wordt de syfilitische basis voor de Lyme ziekte wederom bevestigd. Peter Alex geeft in zijn boek aan dat vanwege de hardnekkigheid het geneesmiddel gedurende een langere tijd gebruikt dient te worden ten einde het afweer systeem te ondersteunen en zodoende een duurzame genezing van de Lyme ziekte te bevorderen.

Vanuit de optiek van Hahnemann is in dergelijke hardnekkige situaties het raadzaam om nu en dan een ‘tussenmiddel’ te geven om de vitaliteit van de patiënt te ondersteunen of om de passende nosode voor te schrijven. Nosoden zijn dan aangewezen wanneer tegen een ziektevorm uit het voorgeslacht of in de eigen biografie geen of onvoldoende afweer wordt verworven. De nosode geeft de Dynamis of levenskracht alsnog de kans om verhoogde afweer en zo immuniteit tegen de overerfde ziektevorm te verwerven. Het homeopathisch middel geneest niet de ziekte maar helpt het immuunsysteem de ziekte te overwinnen door op basis van het gelijksoortigheidsbeginsel de afweer de juiste richting te geven. In het geval van de ziekte van Lyme wijzen alle symptomen en tekenen naar nosode Syphilinum als aangewezen stimulans.

De spirocheet is syfilis gelijk
Aurum arsenicosum als hoofdmiddel is een antisyfilitisch geneesmiddel. De ziekte van Lyme bewerkstelligt een progressieve vernietiging van belangrijke orgaanstructuren en draagt sterke syfilitische kenmerken. De ziekte van Lyme kenmerkt zich ook door een ziekteontwikkeling die gelijk is aan die van syfilis.

De behandeling van de ziekte van Lyme is regulier een moeilijke zaak. De homeopathie heeft beschikking over een groep geneesmiddelen die het menselijk afweersysteem ondersteunen in het afrekenen met de Lyme infectie. Het herstellen van de gezondheid kan nooit door extern ingrijpen worden bewerkstelligt maar zal altijd op basis van het zelf genezende vermogen van de mens berusten. Daar waar de reguliere geneeskunde de pretentie heeft de patiënt door extern ingrijpen te kunnen genezen, wat echter altijd al onmogelijk was en ook altijd onmogelijk zal blijven, stimuleert de homeopathie het zelf genezende vermogen en bevordert zo de activiteit van het afweersysteem en de gezondheid in hoge mate.

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal e.o.

Bron: klik

Menstruatieklachten en homeopathie.

Menstruatieklachten worden steeds minder een zeldzaamheid. Veel vrouwen, vooral sinds de laatste decennia, zijn homeopatische hulp gaan zoeken wegens het succes dat deze milde, duurzame manier van helen heeft gehad om de veelheid van menstruatieklachten.

Menstruatieklachten komen in veel vormen.

Er zijn pijnlijke menstruaties, menstruatieperiodes met veel bloedverlies en die langer dan normaal duren, afwezigheid van menstruatie, onregelmatige menstruatie maar ook de vele klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, afscheiding die gepaard kunnen gaan tijdens de menstruatie.

Voor al deze klachten, en alle anderen die niet genoemd zijn is er hulp van de homeopaat.

Via deze link kun je ook een interessant Engelstalig artikel lezen over de behandeling van deze klachten met conventionele en homeopatische middelen.

Er zijn ook studies gedaan die bovenstaande bewering onderbouwen. Één van die studie is hier te lezen.

Wat kunt u verwachten tijdens het homeopatische consult in praktijk Zemi voor klassieke homeopathie?

In de eerste afspraak, het intake consult die ongeveer 1 tot 2 uur duurt, zal ik uitgebreid de tijd nemen om alle klachten met u te bespreken. Ik zal dieper ingaan in de details van de klachten, zoals lokalisatie van de klacht, aard van eventuele pijn, wanneer heeft u er de meeste last van? Wat kunt u doen om de klachten te verminderen? Ik probeer zoveel mogelijk informatie over uw klacht te vinden. Aan het einde van het consult zal ik alle klachten rubriceren en een behandelplan aan u voorleggen. Na ongeveer 8 weken komt u terug voor een vervolg consult waarin ik het eerste resultaat van het behandelplan analyseer. Binnen die 8 weken zal ik regelmatig informeren bij u over uw gezondheid.

Indien u meer informatie wenst kunt u een kosteloze en geheel vrijblijvend informatie gesprek aan vragen waarin we met zijn tweeën de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van de behandeling bespreken.

U kunt de afspraak online plannen op mijn website, of per mail of telefonisch contact met me opnemen.

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

Coeliakie, auto-immuunziekte met grote gevolgen

Coeliakie is een ziekte waarbij een allergie voor gluten leidt tot klachten. Recent werd coeliaki als ziekte van de darmen beschouwd. Na het eten van gluten kan het darmslijmvlies beschadigd raken, waarbij de darmvlokken verdwijnen en daardoor minder goed voedingstoffen kunnen worden opgenomen.

Coeliakie

Meestal gaat Coeliaki gepaard met buikpijn, diarree, groeistoornissen en winderigheid. Dat coeliakie een systemische ziekte is, die alle organen kan aantasten, is nog niet lang bekend. Het blijkt dat voedingsmiddelen die gluten bevatten, alle organen, ook de hersenen, kunnen beschadigen.

Bier en lippenstift bevatten gluten
Gluten is een kleverige proteïne die onder andere in tarwe rogge en haver zit. Maar ook andere producten, waar je dit niet van zou verwachten, dragen bij tot een glutenbelasting, zoals bier, worst, hamburgers, medicijnen en lippenstift. Gebruik van deze producten  maakt dat onverteerde gluten in de dunne darm komen en tot ziektesymptomen leiden. Dat hoeven niet perse darmklachten te zijn zodat de diagnose coeliakie relatief vaak over het hoofd wordt gezien.

Coeliakie-ijsberg
Een aantal voorbeelden van ziektes die voorkomen uit glutenallergie zijn depressies, hersenschade, huid- en schildklierontstekingen, reuma en diabetes mellitus. Veel mensen zijn allergisch voor gluten, bij slechts 1 op de 8 personen wordt de diagnose coeliakie gesteld. Milieuarts Runow, die ruim 25 jaar patiënten behandelt met chronische darmziektes en neurologische aandoeningen als Parkinson, Alzheimer en Autisme, spreekt van een Coeliakie-ijsberg. Het duurt gemiddeld 11 jaar voordat de juiste diagnose wordt gesteld.

Oorzaak en gevolg
Een allergie voor gluten leidt tot schade van o.a. het dunne darmslijmvlies. Coeliakie is dus het gevolg van een allergie. Glutenallergie kan ook tot andere orgaanschade leiden. Het darmslijmvlies kan zichzelf vrij goed repareren. Na een glutenvrij dieet worden darmvlokken weer hersteld. Echter na een het eten van graanproducten treden dezelfde symptomen weer op. Dus moet ook op oorzakelijk niveau iets gebeuren. In de homeopathie behandelen we coeliakie, op verschillende niveau’s. Niet alleen de schade aan het orgaan (het gevolg) moet gerepareerd , maar ook de  oorzaak moet worden behandeld.

Oorzaken, erfelijke aanleg en stress
Een allergische aanleg kan op jonge leeftijd al problemen geven. Op een internationaal Coeliakiesymposium in Parijs in 2002 werd beschreven hoe kinderen last hadden van hyperactiviteit, concentratieproblemen, krampaanvallen en epilepsie ten gevolge van gluten. Stress kan een glutenallergie versterken. Een constant verhoogde hoeveelheid stresshormoon in het bloed (Cortisol), leidt tot een daling van bepaalde antistoffen (IgA), waardoor het darmslijmvlies verhoogd doorlaatbaar wordt. Zo kunnen schadelijke stoffen verder het lichaam binnendringen. De gevolgen van glutenallergie worden, naarmate men ouder wordt steeds groter. Vooral de leeftijdsgroep boven de vijftig loopt het meeste gevaar. Bij vijftigers komt coeliakie ruim 2 x zoveel voor als bij de rest van de bevolking.

Als een glutenallergie niet goed wordt behandeld kan dit leiden tot vitamine B-tekort, vitamine D-tekort en daarmee tot een verhoogd risico op kanker. Onze natuurlijk afweersysteem raakt in de problemen door te kort aan Vitamine D3, wat weer kan leiden tot auto-immuunziektes zoals reuma en diabetes. Dementie, vooral op vroegere leeftijd, wordt in verband gebracht met glutenallergie.

Homeopathie richt zich op onze informatiesystemen
De homeopathie is de meest kansrijke geneesmethode, om een erfelijke aanleg minder actief te maken en daarmee de kans op het ontwikkelen van coeliakie te beperken.  Hoe jonger de patiënt, des te groter de kans op een goed resultaat. Ook kunnen homeopathische middelen de stressbestendigheid verbeteren, waardoor  stress minder impact heeft op de gezondheid. De homeopathie is een geneeskunde die zich richt op onze informatiesystemen. Twee belangrijke informatiesystemen in ons lichaam zijn het immuunsysteem en het zenuwstelsel. Als er sprake is van een allergie dan falen deze systemen (bron: tijdschrift Allergologie). Een allergie is niet iets wat in de huid zit of in de bronchiën. Alle organen doen in principe mee, beter gezegd is er sprake van een systemische ziekte.

Griepvaccinatie
Een dame van 81 jaar met Coeliakie, raadpleegde de homeopathie. Sinds een griepvaccinatie 9 jaar geleden ontwikkelde zij hevige darmklachten met 6 weken aaneen diarree. Zij kan sindsdien geen brood meer verdragen, ook geen kool, bonen en ui. Ze heeft stekende knellende pijn in de benen en voeten en last van rusteloze benen. Dit is geleidelijk begonnen sinds de coeliakie. Ze is vaak ‘s nachts wakker door de pijn in de benen.

Door het verlies van vele mineralen en voedingsstoffen en het gebrek aan goede nachtrust gaat haar conditie sterk achteruit. Belangrijk is dat er suppletie plaats vind van vitaminen en mineralen om te korten aan te vullen. Ook worden ondersteunende middelen ingezet om het darmslijmvlies te helpen herstellen. De pijn en de vochtophoping in de benen nemen geleidelijk af en zodoende kan ze weer beter slapen. Gezien haar hoge leeftijd is haar herstellend vermogen afgenomen en ligt de nadruk op het verbeteren van haar lichamelijke gesteldheid en op het beperken van de gevolgen van de coeliakie

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

 

Bron: klik

Kinderen en homeopathie

Opgroeiende kinderen hebben vaak kwaaltjes. Uw kind kan steeds verkouden zijn, oorpijn hebben of buikpijn als het uit school komt, moe zijn of intense jeuk hebben. Het kan iets acuut zijn maar ook iets wat al heel lang speelt. Net als uw kind leert van situaties waarin het zich zeer doet, moet ook het immuunsysteem leren van alle aanvallen van buitenaf.

Kinderen en homeopathie

Kinderen komen met veel situaties in aanraking, waardoor ze uit evenwicht kunnen raken. Gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een scheiding, verhuizing of een nieuwe school kunnen erg ingrijpend zijn. Ook worden ze regelmatig blootgesteld aan ziektekiemen zoals bacteriën. Afhankelijk van hun eigen weerstand kunnen deze chronische, terugkerende klachtenpatronen veroorzaken.

Homeopathie is een geneeswijze die op een milde, snelle manier de klachten van uw kind kan verhelpen. Homeopathie versterkt de lichaamseigen geneeskracht. Homeopathische middelen herstellen de weerstand van het lichaam van binnenuit en uw kind komt daardoor weer in balans. Hierdoor heeft uw kind minder snel medicijnen nodig zoals antibiotica. Homeopathie is bij uitstek geschikt voor ze, omdat zij nog vitaal en veerkrachtig zijn, waardoor ze snel reageren. Daarbij laten kinderen vaak heel goed hun ware zelf zien en zijn hun bijzondere eigenschappen duidelijk zichtbaar waardoor een homeopaat de juiste behandeling kan kiezen.

Er zijn in deze tijd ook veel kinderen met gedragsproblemen, angsten, autisme, enzovoort. Veel kinderen zijn overgevoelig voor geuren, geluid, details, sfeer, voeding en dergelijke.

Bij veel worden diagnoses als autisme, ADHD of ADD gesteld en wordt er geadviseerd om de bekende middelen te gaan gebruiken. Deze middelen hebben veel bijwerkingen en zijn bovendien verslavend. Homeopathie kan geweldig werken bij deze kinderen.

Door een homeopathische behandeling kunnen angsten verminderen en prestaties op school verbeteren. Ze gaan beter in hun vel zitten op een natuurlijke en milde manier. Juist voor gevoelige kinderen is dit heel belangrijk.

Goed te behandelen lichamelijke klachten zijn bijvoorbeeld:

Huidklachten / terugkerende keel-, neus-, en oorklachten / astma, bronchitis / allergieën, hooikoorts / darmproblemen / terugkerende blaasontstekingen / menstruatie en of huidklachten bij pubers / opstartproblemen na geboorte / hoofdpijn, migraine / blijvende klachten na inentingen / etc

Maar ook overige klachten zijn goed te behandelen, denk hierbij aan:

Slaapproblemen / gedragsproblemen / concentratieproblemen / ADHD, autisme / kinderen die veel boos, verdrietig of somber zijn / angsten, fobieën / huilbaby’s.

Bron: NVKH

Hartritmestoornissen en homeopathie.

Het beheersen van hartritmestoornissen is een groot probleem in de hedendaagse cardiologie. De vaak geïndiceerde moderne reguliere medicatie is, volgens veel onderzoeken, berucht voor de vele zware bijwerkingen en contra-indicaties.

Hartritmestoornissen

Kan een homeopathische behandeling wellicht een alternatief zijn in de behandeling naar hartritmestoornissen? Er zijn onderzoeken uitgevoerd die dat bevestigen.

Eén ervan zal ik hier benoemen.

Studie: Homeopathie bij boezem (atrium) fibrilleren.

Gedurende een lange tijd zijn 23 oudere patiënten met boezemfibrilleren gevolgd die een homeopathische behandeling daarvoor hebben ondergaan. In 87,3% van de onderzochte patiënten was er een klinische verbetering te constateren na 3 weken behandeling. 2 Maanden na het begin van de behandeling rapporteerde alle 23 patiënten een normalisatie van het hartritme alsmede een stabiele verbetering van hun kwaliteit van leven.
Deze studie is hier terug te vinden: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2005-868632

Boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis, vooral bij oudere mensen. Bij boezemfibrilleren is de hartslag onregelmatig en veel te hoog. Boezemfibrilleren is niet levensbedreigend, maar moet wel behandeld worden om schade aan het hart te voorkomen.

Bij een normaal hartritme ontstaat een elektrische prikkel in de sinusknoop. Deze prikkel verspreidt zich daarna over de boezems. Bij boezemfibrilleren (of atriumfibrilleren) ontstaan de elektrische prikkels niet op één plek maar op diverse plaatsen in de boezems. Deze prikkels bewegen snel en kriskras door elkaar.

Normaal laat de AV-knoop elke prikkel vanuit de boezems door naar de kamers. Bij een chaos aan prikkels lukt dit niet. De AV-knoop laat bij boezemfibrilleren slechts een deel van de prikkels door naar de kamers. Maar nog altijd zijn dit er veel meer dan normaal, vaak meer dan 150 per minuut. Dat is bijna dubbel zo veel. Tijdens boezemfibrilleren trekken de kamers snel en onregelmatig samen.

Oorzaken boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren heeft verschillende oorzaken. Soms is de oorzaak onbekend. De arts spreekt dan over idiopathisch boezemfibrilleren.

Er zijn diverse oorzaken:

 • Hartziekten of andere aandoeningen
 • Voedingsmiddelen of medicijnenstoffen
 • Overgewicht en apneu
 • Leeftijd en geslacht
Klachten

Sommige mensen voelen dat het hartritme van slag is. Vooral de overgang van een normaal hartritme naar boezemfibrilleren is goed te merken.

 • Klachten bij boezemfibrilleren zijn:
 • een onregelmatige hartslag (fladderen)
 • hartbonken
 • transpireren
 • duizeligheid

Niet iedereen heeft even veel last van boezemfibrilleren. Soms hebben mensen alleen een onprettig gevoel.

Diagnose stellen

Onderzoeken om de diagnose boezemfibrilleren te stellen zijn onder andere:

 • hartfilmpje
 • echografie: vaststellen andere aandoeningen of stolsels in de boezems
 • Holteronderzoek
 • inspanningsonderzoek

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

Bron: klik

Eczeem en de homeopathische behandeling.

Eczeem is nu een ziekte die bij epidemische vormen aanneemt, vooral als je kijkt naar het aantal jonge mensen die nu leiden aan de huidaandoening. Op zich ook niet zo raar, als je kijkt naar het aantal conventionele medicatie en vaccinaties waarvan bekend is dat deze die huidklachten kan veroorzaken veroorzaken.

Eczeem

Eczeem is de medische term voor een huid die rood is, schilfert en jeukt. Het Atopisch type is een vorm van die voornamelijk optreedt op de kinderleeftijd. Het begint meestal voor het tweede levensjaar en wordt vooral gekenmerkt door hevige jeuk. Als het op zuigelingenleeftijd ontstaat, bestaat er een grote kans dat het op latere leeftijd vanzelf verdwijnt. Het kan echter ook chronisch voortduren of later terugkomen.

De internationale Engelse naam voor het atopisch type is atopic dermatitis of atopic eczema. In Nederland wordt soms ook nog de term constitutioneel eczeem gebruikt, en atopisch eczeem bij baby’s en zuigelingen wordt ook wel dauwworm genoemd.

Kinderen met deze atopische vorm hebben een aanleg om allerlei allergieën te ontwikkelen, bij voorbeeld voor huisstof, of graspollen, of kattenharen, etcetera. Deze aanleg is erfelijk en wordt atopie genoemd, en iemand die de neiging heeft om allergisch te reageren op van alles wordt atopisch genoemd. Wie atopisch is, kan in de loop van het leven last krijgen van allerlei klachten die daar bij horen, zoals huidklachten, hooikoorts, of astma.

Als je goed op google zoekt is het meteen duidelijk dat er regulier geen effectieve medicatie of behandeling bestaat die deze huidklachten kan genezen. Er zijn alleen middelen om de klachten te verminderen, maar die medicijnen hebben op zich ook al weer veel en serieuze bijwerkingen.

De medicijnen bevatten over het algemeen:

 • huid verzachtende bestanddelen om de droge huid te verbeteren
 • topische (lokaal aan te brengen) corticosteroïden.

Vaak gecombineerd met:

 • antihistaminica, voor de jeuk
 • orale corticosteroïden, voor zware periodes
 • antibiotica, voor geïnfecteerd eczeem
 • afweer verzwakkende middelen.

Dus deze huidaandoening word vaak veroorzaakt door geneesmiddelen, maar er is geen geneesmiddel (tot zover bekend) dat het weer kan opheffen.

Homeopathie en eczeem.

Homeopatische middelen kunnen hier uitkomst brengen. Deze middelen hebben geen bijwerkingen en pakken (in combinatie met het consult) de oorzaak van het eczeem aan.

Dit alles kan gestaafd worden middels dit onderzoek.

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

Bronnen:
http://safe-medicine.blogspot.nl/
huidziekten.nl

Lyme en behandelmogelijkheden met homeopathie

Momenteel is er veel media aandacht voor de ziekte van lyme. Vooral hier in het oosten van het land is er een grote kans op een tekenbeet volgens de site tekenradar.nl.

Een homeopaat kan veel voor u betekenen als u gebeten bent door een teek, of als u de ziekte van Lyme heeft.

Indien  u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd bent in wat homeopathie voor u kan betekenen, dan nodig ik u uit om een afspraak in mijn praktijk te maken.

Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een spiraalvormige bacterie ofwel spirocheet, de Borrelia burgdorferi, die een broertje blijkt te zijn van de spirocheet die de oeroude geslachtsziekte syfilis veroorzaakt.

Regulier is de ziekte van Lyme slechts zeer moeizaam te behandelen. Ten eerste is het vaak niet mogelijk de Lyme besmetting door antilichamen in het bloed aan te tonen waardoor een eventuele besmetting vaak ter discussie staat en vaker nog, ontkend wordt. Het is inmiddels wel mogelijk de bacterie te kweken en in een hoog percentage van de gevallen lukt het om het DNA van de bacterie aan te tonen door middel van een zogenaamde pcr-reactie. Toch ontbreekt nog een door iedereen erkende gouden standaard voor het stellen van de diagnose. Anno 2014 is de werkelijkheid van patiënten die met de ziekte van Lyme besmet zijn tot de medische wereld doorgedrongen. Er blijken zich namelijk onder Lyme patiënten veel patiënten te bevinden die vanwege de ernst van hun klachten en de uitzichtloosheid van hun ziekte tot zelfmoord overgaan.

Borrelia burgdorferi wordt in Nederland overgebracht door de teek Ixodes ricinus. Daarnaast is aangetoond dat de ziekte van de moeder op het ongeboren kind kan worden overgedragen. Andere besmettingswegen zoals de beten of steken van andere insecten, bloedtransfusies en seksueel contact worden door sommigen vermoed, maar zijn (nog) niet wetenschappelijk aangetoond. Het risico op infectie na een tekenbeet was in een Zwitsers onderzoek bij 376 mensen ongeveer 4%.

 In het geval van een positieve  besmetting wordt regulier het antibioticum Doxycycline in een kuur van twee weken voor geschreven om de spirocheet te doden en vanuit reguliere optiek bezien, de patiënt zo te genezen. Vaak blijkt dit antibioticum niet afdoende en krijgt de patiënt vervolgens toch te maken met de secundaire verschijnselen van de voorafgaande besmetting. Klachten die een zeer serieus karakter kunnen hebben. Het begint vaak, maar lang niet altijd, met de typische ring, erythema migrans genaamd, en die zo kenmerkend is voor de Lyme ziekte. Het verspreiden van de bacterie heeft vaak een aantasting van het zenuwstelsel (neuroborreliose), van de gewrichten (Lyme-artritis) of zelfs het hart (Lyme-carditis) tot gevolg.

 Vaak wordt ook in de reguliere geneeskunde bij Lyme-beschrijvingen de vergelijking met Lues ofwel syfilis gelegd. De chronische gevolgen van de Lyme ziekte karakteriseren zich dan ook door duidelijk syfilitische- ofwel destructieve kenmerken.

 De homeopathische filosofie bij de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme kan gezien worden als een besmettelijke ziekte die overgebracht wordt door de beet van een teek. Als zodanig behoort het tot de van buiten komende besmettelijke ziekten. Vanuit de ziekteclassificatie bezien worden epidemische, besmettelijke ziekten primair behandeld met plantaardige of dierlijke geneesmiddelen en bij onvoldoende reactie van de patiënt op de behandeling, de aangewezen nosode. Zo gebruiken homeopaten vaak als nosoden de middelen Borrelia of de Lyme nosode. Op basis van de Lyme symptomen lijken vaak de middelen Hypericum, Staphisagia, Lachesis of Ledum, aangewezen en doen in de beginfase van de ziekte vaak veel goed voor het herstel.

 De vraag blijft…

 Waarom wordt niet iedereen ziek door de beet van een teek terwijl toch zo’n 85% van alle teken met Lyme besmet blijkt te zijn. Sommige mensen hebben soms meerdere soms vele teken beten aantoonbaar in hun biografie en toch ontwikkelen velen van hen geen ziekte van Lyme. Hier speelt de aanleg een bepalende rol en bepaalt of iemand naar aanleiding van een teken beet al dan niet de ziekte van Lyme met al de daarbij horende klachten ontwikkelt. Ziek worden van een infectie kunnen we in feite alleen als er een zwakte of aanleg in ons afweersysteem geraakt wordt. Er blijkt zoals door de reguliere wetenschap aangegeven wordt een directe relatie te bestaan tussen de ziekte van Lyme en de ons bekende aloude syfilis. De beide spirocheten blijken een soort van broer en zus van elkaar te zijn.

 Daarmee wordt het inzichtelijk dat mensen die tijdens hun eigen biografie of in het voorgeslacht met een syfilis besmetting te maken hebben gehad en daardoor de chronisch syfilitische miasmatische belasting met zich meedragen, gevoeliger zullen zijn voor de bijbehorende syfilitische ziektevormen. Vanwege de bres in hun afweer, de chronisch syfilitische miasmatische zwakte in hun immuunsysteem, zijn ze mogelijk aantrekkelijker voor teken en hebben deze patiënten een grotere gevoeligheid voor tekenbeten en de daaruit voorvloeiende symptomen van de ziekte van Lyme.

Dieren-homeopaat Peter Alex

Een aantal jaren geleden kwam het boekje uit van de Duitse dierenarts-homeopaat Peter Alex over een de behandeling van de ziekte van Lyme met een nieuw homeopathisch geneesmiddel, Aurum arsenicosum.

De patiënten casussen in dit boekje beschreven zijn op zijn zachts gezegd overtuigend te noemen. Na het lezen van dit boekje was het logisch het genoemde homeopathisch middel te bestellen om het bij patiënten met de ziekte van Lyme te gaan gebruiken. Inmiddels zijn vele patiënten genezen van de ziekte van Lyme en gaan weer zonder klachten door het leven. Een groot verschil in kwaliteit van leven….

 Het nieuwe geneesmiddel zoals door Peter Alex beschreven bestaat in uit twee componenten. Aurum, goud is voor alle homeopaten een van de belangrijkste antisyfilitische geneesmiddelen. Arsenicum album is eveneens een van de belangrijkste antisyfilitische geneesmiddelen. Hiermee wordt de syfilitische basis voor de Lyme ziekte wederom bevestigd. Peter Alex geeft in zijn boek aan dat vanwege de hardnekkigheid het geneesmiddel gedurende een langere tijd gebruikt dient te worden ten einde het afweer systeem te ondersteunen en zodoende een duurzame genezing van de Lyme ziekte te bevorderen.

 Vanuit de optiek van Hahnemann is in dergelijke hardnekkige situaties het raadzaam om nu en dan een ‘tussenmiddel’ te geven om de vitaliteit van de patiënt te ondersteunen of om de passende nosode voor te schrijven. Nosoden zijn dan aangewezen wanneer tegen een ziektevorm uit het voorgeslacht of in de eigen biografie geen of onvoldoende afweer wordt verworven. De nosode geeft de Dynamis of levenskracht alsnog de kans om verhoogde afweer en zo immuniteit tegen de overerfde ziektevorm te verwerven. Het homeopathisch middel geneest niet de ziekte maar helpt het immuunsysteem de ziekte te overwinnen door op basis van het gelijksoortigheidsbeginsel de afweer de juiste richting te geven. In het geval van de ziekte van Lyme wijzen alle symptomen en tekenen naar nosode Syphilinum als aangewezen stimulans.

 De spirocheet is syfilis gelijk

 Aurum arsenicosum als hoofdmiddel is een antisyfilitisch geneesmiddel. De ziekte van Lyme bewerkstelligt een progressieve vernietiging van belangrijke orgaanstructuren en draagt sterke syfilitische kenmerken. De ziekte van Lyme kenmerkt zich ook door een ziekteontwikkeling die gelijk is aan die van syfilis.

 De behandeling van de ziekte van Lyme is regulier een moeilijke zaak. De homeopathie heeft beschikking over een groep geneesmiddelen die het menselijk afweersysteem ondersteunen in het afrekenen met de Lyme infectie. Het herstellen van de gezondheid kan nooit door extern ingrijpen worden bewerkstelligt maar zal altijd op basis van het zelf genezende vermogen van de mens berusten. Daar waar de reguliere geneeskunde de pretentie heeft de patiënt door extern ingrijpen te kunnen genezen, wat echter altijd al onmogelijk was en ook altijd onmogelijk zal blijven, stimuleert de homeopathie het zelf genezende vermogen en bevordert zo de activiteit van het afweersysteem en de gezondheid in hoge mate.

Indien u meer informatie wenst kunt u een kosteloze en geheel vrijblijvend informatie gesprek aan vragen waarin we met zijn tweeën de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van de behandeling bespreken.

U kunt de afspraak online plannen op mijn website, of per mail of telefonisch contact met me opnemen.

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

Beroerte en homeopathie.

Jaarlijks wordt in Europa op de tweede dinsdag in mei de Dag van de Beroerte georganiseerd. In negentien Europese landen vinden activiteiten plaats om aandacht te vragen voor een beroerte (CVA).

Beroerte.

CVA (Cerebro Vasculair Accident), herseninfarct, hersenbloeding of beroerte zijn verschillende namen voor dezelfde aandoening. Het Engelse woord voor CVA, herseninfarct of beroerte is ‘Stroke’. Hoe we het ook noemen, we hebben in ál die gevallen te maken met een acuut zuurstoftekort in de hersenen. Aangezien hersenen direct afsterven bij gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen, hebben we in bovengenoemde situatie te maken met een ernstige tot zeer ernstige aandoening afhankelijk van waar de CVA of beroerte zich voor doet en hoe groot dit herseninfarct is.

Oorzaken kunnen zijn:

 • Een embolie – daarbij is een bloedprop van een ander deel van de slagaderlijke circulatie losgeschoten en vast komen te zitten in een slagader. Dit kan in de hersenen zelf zijn, maar ook in een ader die bloed naar de hersenen brengt. Als zo’n bloedprop het bloedvat afsluit ontstaat een infarct. Stolsels kunnen losschieten vanwege aderverkalking in de halsslagaderen, vanuit het hart door atriumfibrilleren of door afwijkingen van het hart zoals klepgebreken (bron Wikipedia).
 • Artherosclerose – daarbij is aderverkalking de boosdoener. Vetten hebben zich dan aan de binnenkant van de vaatwanden vastgezet en hiervan kan een stukje afbreken. Als dit stukje dan in een bloedvat in de hersenen het bloedvat blokkeert, treedt een infarct op.

Risico factoren zijn:

 • Hoge bloeddruk of Hypertensie
 • Hoog cholesterol
 • Hoge leeftijd
 • Hart- en vaatziekten in de familie
 • Roken
 • Diabetes Mellitus

De diagnose kan gesteld worden door:

CT scan.
Om een hersenbloeding of CVA uit te sluiten

MRI
Wanneer een CT scan niet voldoende uitslag geeft

Bloedonderzoek

 • Altijd Bloeddruk meten
 • Altijd ECG Hartfilmpje Duplex i.v.m. stenosen
 • Echo van de halsvaten i.v.m. vernauwingen in dat gebied
 • Of een combinatie van bovengenoemde methodieken. Om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen

De gevolgen van een herseninfarct, CVA of beroerte:

 • Beschadiging van hersenweefsel
 • Verlamming (vaak halfzijdig)
 • Gevoelsstoornissen
 • Gezichtsvelduitval
 • Slikstoornissen
 • Afasie
 • Invaliditeit
 • Biografische c.q. emotionele gevolgen zoals gevolgen in werk/woonsituatie
 • Vergeetachtigheid
 • Depressiviteit
 • Gedragsveranderingen
 • Overlijden in het eerste jaar na een beroerte (één derde van de patiënten)
 • Een nieuwe beroerte (10% van de patiënten in de loop van het 1e jaar)

Het summier geschetste bovengenoemd beeld geeft een indruk van de impact van een CVA, beroerte of herseninfarct. Naast schrik, zorg, angst en onzekerheid geven de fysieke gevolgen meestal blijvende schade. Gevolgen dus voor de patiënt, maar zeker ook voor zijn of haar partner, gezin en de naaste familie. Gevolgen voor de leef- en werkomstandigheden van de patiënt, z’n sociale leven, maar ook het verschil tussen valide en invalide zijn….

De homeopathische behandeling

Homeopathie en de behandeling van een CVA, herseninfarct of een beroerte, wat kunnen wij doen?

 • Preventie bieden
 • erfelijke belasting
 • constitutionele behandeling
 • Behandelen in de acute fase
 • Voorkomen van schade op fysiek, mentaal of emotioneel gebied
 • Behandelen wanneer er in het verleden een infarct heeft plaatsgevonden
 • De gevolgen hiervan zoveel mogelijk alsnog behandelen
 • Nabehandelen

Preventie bieden: In een homeopathisch consult stellen we, naast dat de patiënt vertelt met welke klachten hij of zij komt, zelf ook veel vragen aan de patiënt. Eén van de vragen is bijvoorbeeld: ‘welke ziektes en/of klachten komen er in de familie voor?’ Wanneer de patiënt daar antwoord op geeft, herkent de homeopaat al de z.g. familiaire tendensen. Op deze tendensen schrijft de homeopaat voor, zodat de kraan als het ware, aan het begin van het ontstaan van alle klachten dichtgedraaid wordt. Als de patiënt vertelt dat veel van zijn familieleden aan CVA’s, beroertes of herseninfarcten zijn overleden, dat er veel TIA’s of hart- en vaarziekten in de familie voorkomen, dan wachten we niet totdat deze patiënt misschien ook een beroerte gaat ontwikkelen…

Nee, we ondernemen direct actie door de hiervoor geïndiceerde homeopathische middelen voor te schrijven, zodat de patiënt geen hart- en vaatziekten of CVA’s gaat ontwikkelen. Echter… homeopathie is geen toveren. Was dat maar zo! Om een en ander uit te sluiten heeft de homeopaat ook de tijd nodig om daadwerkelijk die kraan dicht te draaien. De verantwoordelijkheid van de patiënt is dus; weten dat, wanneer je een forse erfelijke belasting hebt mee gekregen, je het beste zo vroeg mogelijk onder behandeling kunt gaan, zodat de homeopaat ook de káns krijgt om preventief orde op de ‘erfelijke zaken’ kan stellen!

Heeft de patiënt last van een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol etc. dan zal ook hier de homeopaat op voorschrijven zodat het lichaam zelf, middels het zelfgenezende vermogen dat elk mens bezit de balans weer gaat herstellen. Daarnaast en dat is vaak een aansluitende stap, tijdens de behandeling van de erfelijke belasting moet de constitutie van de patiënt ook behandeld worden. Dit gebeurt uitsluitend en alleen met minerale middelen (ons lichaam bestaat alleen maar uit mineralen en water). Minerale middelen hebben de kwaliteit om de lichamelijk zwakten, al dan niet doorgegeven vanuit het voorgeslacht, weer te herstellen. In deze combinatie, samen met de factor tijd, kan de homeopaat prima preventief behandelen. Een overweging waard…

Behandelen in de acute fase
Het allerbelangrijkste vanaf het moment dat de patiënt een CVA, beroerte of herseninfarct krijgt is, de patiënt gelijk behandelen met een plantaardig homeopathisch middel om het trauma te herstellen, want voor de bloedvaten en de hersenen wordt een bloeding als trauma ervaren.

Stelt u zich eens het volgende voor: we staan bij een grote vijver. Eén van ons gooit een steen in het midden van de vijver. De steen maakt dat er kringen in het water ontstaan die langzaam maar zeker, uiteindelijk heen en weer tegen de oevers aanklotsen om daar na verloop van tijd tot stilstand te komen. Het herseninfarct, de beroerte of CVA kunnen we vergelijken met de steen die in het water gegooid wordt. Dat is het trauma. Op dat moment zijn er nog geen gevolgen, alleen maar het acute beeld of de steen. De dagen na een CVA of beroerte maken de gevolgen pas zichtbaar. In hoeverre is er schade toegebracht? Wanneer de uiteindelijke balans opgemaakt kan worden of wel de totale omvang van de beroerte in kaart is gebracht hebben we het over de gevolgen, de schade en de mogelijke invaliditeit. Op het moment dat we, wanneer de steen in het water terecht komt gelijk een middel geven krijgt het ‘water’ geen kans om de kringen te ontwikkelen, laat staan tot aan de oevers uit te kristalliseren. Vraag uw homeopaat naar de mogelijkheden.

Behandelen wanneer er in het verleden een infarct heeft plaatsgevonden en de gevolgen hiervan zoveel mogelijk alsnog behandelen. De gevolgen van een beroerte, soms van jaren terug zijn altijd nog te behandelen. We hebben er in onze praktijken veel goede resultaten van gezien en het is zeker de moeite waard om dit te proberen. Daarnaast behoort de zorg om in een zo goed mogelijke conditie te blijven zeker tot de mogelijkheden.

Nabehandelen
Dat het langer of korter geleden is dat u een beroerte, CVA of herseninfarct heeft gehad kan de reden zijn waarom u onder behandeling komt. De homeopaat brengt uw probleem in kaart en schrijft voor op de actuele klachten en de mogelijke erfelijke tendens. U herstelt daarmee datgene dat hersteld kan worden. Als er al langere tijd flinke weefsel schade is opgetreden kan de homeopathie dat wat stuk is, niet meer herstellen of genezen. In alle gevallen, zal uw zelfgenezend vermogen herstellen wat mogelijk is. Wanneer de balans hersteld is, voltooid een mineraal middel het gehele genezingsproces. Is het kort geleden dat u een CVA heeft gehad, dan is herstel ook op redelijk korte termijn. Is het langer geleden dat u een CVA heeft gehad, dan zal herstel meer tijd vragen. In alle gevallen de moeite waard om te onderzoeken wat mogelijk is om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te maken.

Wij kunnen er alleen maar voor u zijn. Aan u de keus!

 

Signalen voorafgaand aan een beroerte:
 • Korte uitvalsverschijnselen van de hersenen
 • Dubbelzien
 • Blindheid aan één van beide ogen
 • Wartaal
 • Evenwichtsproblemen, duizeligheid
 • Afhangende mondhoek en/of scheef gezicht
  (bron: Wikipedia)

Dit kan een korte periode duren. We noemen dit ook wel een TIA. Een TIA kan vooraf gaan aan een beroerte, herseninfarct of CVA.

 

De FAST-Test

F – Face: vraag aan de patiënt of deze wil lachen. Wanneer de mond scheef is kan dit op een beroerte duiden.

A – Arm: vraag aan de patiënt of deze beide armen op wil tillen en naar voren wil uitsteken. Als een arm wegzakt of rondzwalkt kan dit duiden op een beroerte.

S – Speech: vraag de patiënt iets waarop hij of zij antwoord moet geven. Onvolkomenheden hierin, anders dan in de minuten daarvoor, kunnen duiden op een beroerte.

T – Tijd: Probeer zo snel mogelijk hulp te regelen, huisarts of 112!

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

Bron: klik