Samenvattingen lezingen Homeopathic Research Institute Congres beschikbaar

Deze zomer hield het Homeopathic Research Institute (HRI) een tweejaarlijks congres in London. Tijdens dit congres werden de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen in de homeopathie uiteengezet.

Simon Cartwright sprak tijdens dit congres over het vervolg op zijn onderzoekswerk. In zijn werk bestudeert hij hoe de werking van hoge verdunde homeopathische geneesmiddelen tot stand komt. Hij gebruikt kleurstoffen om deze werking zichtbaar te maken. Uit zijn recente onderzoekswerk blijkt dat hoge verdunningen in de homeopathie werkzaam lijken te zijn vanuit een elektrisch veld.

De samenvattingen van de lezing van Cartwright en alle overige lezingen zijn hier te vinden.

Daarnaast kunt u zich abonneren op de nieuwsbrieven van het HRI, zodat u op de hoogte gehouden wordt, en kunt communiceren over de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen in het homeopathievakgebied.

Meer informatie: www.hri-research.org

Bronnen:

https://www.vnig.nl/nieuws/wist-jij-dat/samenvattingen-lezingen-homeopathic-research-institute-congres-beschikbaar/


Cartwright SJ Homeopathic Potencies May Possess an Electric Field(-like) Component: Evidence from the Use of Encapsulated Solvatochromic Dyes. Homeopathy. 2019 Aug 27. doi: 10.1055/s-0039-1693985.