Post-vaccinatiesyndroom, een poging tot herstel met homeopathie.

Post-vaccinatiesyndroom is een term welke je sinds de coronavaccinatie steeds vaker tegenkomt in de media, maar zeker in veel sociale mediagroepen. In het kort is het post-vaccinatiesyndroom de klachten die ontstaan als gevolg van een vaccinatie. Een bekend, en erkend, probleem is bijvoorbeeld de grotere kans op narcolepsie als het gevolg van het vaccin tegen de Mexicaanse griep.

Helaas is veel vaker niet heel direct een causaal verband te leggen tussen gezondheidsklachten en een vaccinatie. Veelal omdat mensen pas weken of maanden nadien klachten ontwikkelen. Binnen de homeopathie nemen we klachten sinds een vaccinatie wel heel serieus.

post-vaccinatiesyndroom en homeopathie
Afbeelding van Arek Socha via Pixabay

post-vaccinatiesyndroom en homeopathie

Binnen de homeopatische gemeenschap is vaccinatieschade een term welke je bijna wekelijks tegenkomt in je praktijk. Mensen leggen dan heel duidelijk een verband in de achteruitgang van hun gezondheid en een vaccinatie. Het is dan zaak om in een samenspel tussen client/patiënt en homeopaat de vacccinatieschade, dus de ontstane klachten, en de tijdslijn van het ontstaan van deze klachten goed in beeld te krijgen.

Daarnaast moeten we natuurlijk een goed beeld krijgen van de persoon met het post-vaccinatiesyndroom

De informatie die dit oplevert wordt dan gebruikt om een speciaal voorschrift op te stellen.

De homeopaat neemt uw klachten serieus.

Vaak voelen mensen die met klachten van deze aard, maar ook andere klachten die onverklaarbaar zijn binnen de regulier zorg, zich niet gehoord door (huis)arts en/of specialist. Dit zal bij een goede homeopaat nooit voorkomen. Een homeopaat in het algemeen, en ik in het bijzonder, zal de tijd nemen om uw klachten te bespreken en te onderzoeken.

Mocht u interesse hebben in mijn diensten, dan nodig ik u va harte uit om een afspraak in te plannen in mijn praktijk. Een afspraak kan fysiek in de praktijk plaatsvinden, maar ook digitaal via beeldbellen. Mocht u eerst willen kennismaken of meer informatie wensen, dan is een kosteloos informatiegesprek ook mogelijk. De contact gegevens vindt u op de contactpagina. Een afspraak kan ook via onderstaande link worden ingeboekt.

Jeroen Weegink, Klassiek homeopaat

Klassieke homeopathie praktijk Zemi


Homeopaat in Oldenzaal
Homeopaat in Enschede
Homeopaat in Hengelo
Homeopaat in Twente

Reviews of recenties.

Een homeopaat in je eigen omgeving vind u hier

Vaccinatieschade, kan homeopathie voorkomen of herstellen?

Vaccinatieschade is een thema wat vaak ter sprake komt aan het bureau van een homeopaat. Tot voor kort ging het vaak over het vermoeden van vaccinatieschade bij kinderen. Maar sinds het vaccin tegen de Mexicaanse griep word ik ook steeds vaker gevraagd voor het behandelen van vaccinatieschade bij volwassenen. En nu, met de huidige pandemie en de oplossingen die geboden worden door de overheid is het helemaal een onderwerp wat dagelijks ter sprake komt in de praktijk.

Wilt u weten of ik als homeopaat u kan helpen? Maak dan eens een kosteloos en vrijblijvende afspraak voor een informatie gesprek. Zo’n gesprek kan zowel in de praktijk als via videobellen wordt ingepland (online agenda / contact gegevens). U kunt natuurlijk ook gelijk een consult (fysiek of via beeldbellen) inplannen.

vaccinatieschade en homeopathie van Zemi
vaccinatieschade en homeopathie van Zemi

Wat is vaccinatieschade.

Vaccinatieschade zijn gezondheidsklachten die ontstaan na een vaccinatie.  Vaak is dit verband lastig aan te tonen omdat er vaak een behoorlijke tijd tussen vaccinatie en het ontstaan van klachten zit, maar er kan ook een heel duidelijke en vlotte reactie komen vlak na een vaccinatie. Binnen de homeopatische wereld zijn de laatste jaren allerlei ontstoringsreeksen ontwikkeld voor alle vaccinaties die in Nederland gezet kunnen worden. Deze reeksen werken volgens de CEASE methode.

Als homeopaat werk ik volgens de ziekteclassificatie. Dat betekend dat ik niet alleen probeer om een vaccinatie te ontstoren, maar dat ik opgelopen vaccinatieschade ook plaats binnen het individu. Dat houdt in dat ik ook de zwakke plekken binnen de constitutie in beeld willen krijgen, en ook daarop een voorschrift willen maken.

Op deze manier blijft het homeopatische proces waar u als persoon en ik als homeopaat in terecht komen altijd helder. Op elk moment in de behandeling kan ik als homeopaat zien waar we ons op dat moment bevinden. Dus u wordt stap voor stap begeleidt naar een nieuwe gezondheidsbalans. Dat doen we door het aanspreken van het zelf-genezend-vermogen.

Voor de volledigheid verwijs ik u ook graag door naar de website van het RIVM over vaccinatieschade (link).

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat

Klassieke homeopathie praktijk Zemi

Homeopaat in Oldenzaal
Homeopaat in Enschede
Homeopaat in Hengelo
Homeopaat in Twente

De vaccinatie discussie: Ontkomen doe je er niet aan.

De discussie tussen de pro- en anti-vaccers neemt toe, en de toon waarin die discussie zich voltrekt verhard met de dag.

Als homeopaat voer ik de laatste maanden wekelijks een gesprek over het wel of niet vaccineren met patiënten. En in die gesprekken houd ik me altijd op de vlakte of ik mijn kinderen wel of niet gevaccineerd heb. Immers mijn beslissingen op dit vlak mogen geen argument zijn voor anderen om hun beslissing op te baseren. Wel geef ik aan dit ik erg angstig ben over de toon en aard die de discussies op de verschillende media platvormen zijn gaan aannemen.

Demonisatie en vaccinatie

Duidelijk is dat voor beide kanten argumenten aangevoerd kunnen worden. Deze argumenten worden aan alle kanten opgedrongen aan de andere partij. Waarbij vooral het demoniseren niet geschuwd wordt. En daar waar de “normale” argumenten niet meer voldoen worden emotionele argumenten zonder enige scrupules door beide kanten op de man gespeeld. En wordt de andere kant haast als kindermoordenaar weg gezet. En zoals het meestal gaat bij emotionele discussies worden de argumenten zonder enige vorm van achtergrond kennis de wereld in geslingerd.

Kennis is macht

En kennis is juist het toverwoord in deze discussie. Om deze discussie goed te voeren in vooral kennis nodig over de voors en tegens van vaccineren. Deze kennis is helaas slecht te verkrijgen. En daarmee bedoel ik heldere kennis, niet gemanipuleerde, kennis zonder (voor)oordelen.

Ikzelf durf namelijk wel te stellen dat ik geen mogelijkheid zie om met 100% zekerheid te kunnen stellen dat vaccineren goed of slecht is. Daarvoor mis ik de benodigde onbevooroordeelde achtergrond informatie.

Wob-verzoek

Recentelijk heeft de Stichting Vaccinvrij de overheid middels een brief verzocht om een Wob-verzoek betreffende wetenschappelijk bewijs dat injecteren van vaccins veilig is (Wob verzoek vanuit de Stichting Vaccinvrij). Echter vraag ik me af of dit nut heeft. Immers van wetenschappelijk onderzoek weten we nu al heel lang dat dit enorm gevoelig is voor manipulatie. En daarbij is vaak de financier gebaat bij een bepaald resultaat, waardoor het onderzoek vanaf de start al beïnvloed is. Zelfs de wetenschappers zelf vinden dit een niet-wenselijke situatie (lees dit maar eens van Nu.nl (klik).

Dus als wetenschappelijk onderzoek beide kanten van de discussie niet 100% kan overtuigen van het gelijk, wat kan dat dan wel?

Juist, de ervaring. Wat is er de laatste decennia in de maatschappij gebeurt waardoor het effect van vaccineren zichtbaar is geworden?

De ervaring leert?

Inderdaad, kindersterfte in dramatisch verlaagd, kinderziekten komen haast niet meer voor. Maar daarentegen zijn meer kinderen ziek, zowel psychisch (autisme, AD(H)D) als lichamelijk (allergiën). Dus daarin kan geen argument gevonden worden om vaccineren als veilig of onveilig te beschouwen. En  het  argument dat kindersterfte enorm is afgenomen dankzij de vaccinaties is natuurlijk niet vol te houden. Er zijn zo ongelofelijk veel factoren die daar ook in mee spelen dat je hooguit kan aandragen dat vaccinatie misschien een kleine bijdrage daaraan hebben geleverd. Maar dit argument kan natuurlijk geen stand houden in een goede discussie. En er kan zeker geen beslissing op gemotiveerd worden.

Daarnaast zijn alle toegenomen “nieuwe kinderziekten” ook niet alleen te wijten aan het vaccinatieprogramma. Ook daarvoor zijn er teveel factoren die mede-bijdragen. Zo is er een toegenomen intake van allerlei chemische substanties in levensmiddelen, cosmetica en medicijn gebruik die hier zeker ook zijn steentje aan bijdraagt.

Maar als de ervaring niet een argument kan zijn, zou logica deze rol kunnen vervullen?

Logica en beredenering

Laten we eens kijken naar het principe van vaccinaties. Normaal gesproken reageert het immuunsysteem op een binnengedrongen micro-organisme. Het activeert de witte bloedcellen die eens polshoogte gaan nemen. Die witte bloedcellen komen in aanraking met het micro-organisme (bacterie, virus, parasiet) en herkennen die niet als lichaamseigen. Daarbij heeft elk micro-organisme zijn eigen specifieke kenmerk. Dus de witte bloedcellen herkennen een niet lichaamseigen eiwit (antigeen) en gaan op basis van dat specifieke kenmerk de micro-organismen aanvallen en vernietigen (middels antistoffen). (Als homeopaat zijnde is niet dit natuurlijk een prachtig voorbeeld van een autonoom energetisch zelfsturend levensprincipe. Één contact van een witte bloedcel met een antigeen activeert alle witte bloedcellen om op basis van dat kenmerk te gaan aanvallen. Dat klinkt bijna als een collectief bewustzijn. En dat is niet te verklaren middels chemische, materiële redenaties.)

Maar goed, terug naar dit proces. Als alle micro-organismen zijn overwonnen slaan de speciale memory-cells de kenmerken van dit micro-organisme op. Bij een volgend contact is er een veel directere, specifiekere respons middels antistoffen en zal de gastheer (de mens) minder ziek worden of minder last ervaren.

Op dit principe berust het vaccinatieprincipe. Ook een heel homeopathisch principe overigens. Je besmet de patiënt passief met een kunstmatig verzwakt micro-organisme en je hoopt op een actieve natuurlijke respons en daarbij op een inprent van de kenmerken van het micro-organisme in de memory-cells zodat je levenslang bescherm bent.

Geen reactie

Helaas reageert het immuunsysteem niet op dode of ernstig verzwakte micro-organismen. Het is immers geen bedreiging, want het is zo zwak (of al dood) dat het geen schade kan aanrichten. Om toch een immuunrespons te krijgen worden er allerhande chemische toevoegingen aan het vaccin toegevoegd om het immuunsysteem te activeren. En dit werkt maar deels, vandaar dat de frequent geadviseerde boostershots nodig zijn.

Het principe van vaccinaties kan geen kwaad, en is misschien wel heel verstandig. Echter alle toevoegingen maken vaccinaties gevaarlijk.

Discussie

Hier zit naar mijn mening ruimte voor de dialoog tussen beide partijen. Als de anti-vaccers nu accepteren dat (sommige) vaccinaties misschien wel kunnen bijdragen aan een gezonder kind en als de pro-vaccers daarbij kunnen toegeven dat alle chemische componenten misschien wel heel slecht zijn voor de kinderen is er ruimte voor gesprek.

Daarbij is het essentieel (en daarbij een heel utopische gedachte) dat het vaccinatieschema uit een verdienmodel wordt gehaald. Want zolang er mensen beter worden van het vaccinatiebeleid zijn er ook mensen die er slechter van worden.

Tot slot

Dus als mensen vragen hoe ik over vaccinaties denk verkondig ik bovenstaande dialoog. Met als belangrijkste boodschap: ga in gesprek met elkaar met de intentie om samen tot een oplossing te komen en niet met de intentie om de ander te ridiculiseren. Dat ridiculiseren was tot voor kort een belangrijk kenmerk van de pro-vaccers maar wordt tegenwoordig ook vaak door de anti-vaccers gebezigd.

De waarheid ligt in het midden. Kijk eens naar Japan. Daar heeft men op ouderwets Hollandse manier gepolderd. Wel vaccinaties, maar minder en op latere leeftijd. Het gevolg is een spectaculaire daling van het aantal autisten en AD(H)D-ers.

Laten met elkaar zoeken in dit soort oplossingen. En niet in het scheiden van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. Want laten we elkaar niet voor de gek houden. Als een meerderheid een minderheid buitensluit is dit gewoon discriminatie. Ook in dit soort onderwerpen.

Homeopathie en vaccinatie

Je kan ook homeopatische begeleiding zoeken. Zowel voor gevaccineerde als ongevaccineerde kinderen. Over het hoe en wat mag ik “en-public” niet zo uitweiden gezien onze regelgeving. Maar wil je weten wat en hoe? Neem dan even contact met mij op, of plan een informatiegesprek of consult. De gegevens vindt u op mijn site (klik).

Jeroen Weegink, klassiek homeopaat Oldenzaal

Dr(hc) of homeopathy (UCC/USA)

Chat openen
1
Vragen?
Scan de code
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?